int(5513)

Trans.eu със сертификат ISO 27001

Trans.eu сигурността на данните на нашите клиенти разглеждаме като най-висок приоритет. Затова в продължение на няколко месеца внедрявахме в нашата фирма процедурата за сертифициране по ISO/IEC 27001. Успяхме да финализираме този процес и получихме сертификат. Защо ни е необходимо това и какво произлиза от него?

ISO 27001 – сертификат за Информационна сигурност

Най-просто казано сертификатът ISO 27001 обхваща група стандарти, процедури и инструкции за Системата за Управление на Информационната Сигурност, действаща в нашата фирма.

Система за управление на информационната сигурност гарантира конфиденциалността, целостта и наличността на всички обработена информация. Това се осигурява чрез прилагане на специални процеси на данни и управление на риска.

Това обаче не е само на хартия. Същността на сертификата се състои в това, че системата за управление на информационната сигурност да бъде част от действащите процеси във фирмата и елемент от нейната структура за управление. Ето защо трябва да вземем предвид информационната сигурност при планирането на всички процеси, информационни системи и предпазни мерки.

Какво означава това за нашите клиенти?

Внедряването на системата за управление на информационната сигурност в нашата фирма Ви гарантира, че всички данни, които се обработват от Система Trans.eu, подлежат на специална защита и се поверителни. Това е гарантирано от специалните политики, процедури и инструкции.

Управлението на информационната сигурност обхваща между другото процедурите:

  • защита на личните данни в информационната система

  • управление на рисковете

  • сигурност на информационните системи

  • вътрешни одити, подобряващи дейности и превантивни мерки

  • надзор над документите и записите.

Обобщавайки – Вашите данни са сигурни при нас. Грижим се за тяхната безопасност на всеки етап и във всеки обхват на нашата дейност. Като доказателство за това – тук има копие на сертификата:

Certificate ISO 27001

Подобни публикации: