int(5513)

Топ 10 най-активните фирми в Система Trans.eu през 2016 г.

 

Businessman pressing a Top 10 concept button.

Сключват много транзакции, притежават много положителни оценки и мнения и са отлични платци. Това е характеристиката на най-активните фирми, които ползват Система Trans.eu. Както всяка година сме изготвили тяхната класация. Вижте, кой е между отличените този път.

website_BG

За да създадем точна класация, взехме предвид няколко критерия:

– най-голям брой положителни оценки от превозвачите, събрани в системата за оценки и мнения,
– най-голям брой сключени транзакции като платец,
– най-голям брой публикувани товари, завършени с транзакции,
– добра репутация на платец, потвърдена с липсата или незначителен брой съобщения в системата „Обяви длъжник”,

Георги Цветков от компанията Карго Спед България ЕООД“, който спечели 1-во място:

Платформата Trans.eu предлага широк обхват от възможности за работа. Улеснява
изключително много дейността на спедитора или превозвача. Комуникатора е полезен
инструмент, с който ефективно кореспондираме с партньорите си. Имаме достъп до база
данни, позволяваща бързо откриване на търсена информация. Много удобна и ползотворна.

Сърдечно благодарим на всички и им пожелаваме покоряване на нови върхове!

Подобни публикации: