По-високи ставки, по-ниски транспортни разходи?

Aura Craciun 4.02.2019

Trans for Shippers свързва товародателя с превозвачите, разположени в близост до тях и позволява гъвкаво планиране на транспорта. Организацията на транспортния процес, както и ефективната оптимизация на разходите вече се поддържат от алгоритми.

Перфектен подбор благодарение на алгоритмите

Trans for Shippers предоставя готови инструменти, съвместими с идеята на Логистика 4.0. Решенията за анализиране на текущите цени и свързаването на превозвача с товара са ново измерение на управлението на транспорта. Те предоставят на планиращия данните, необходими за разработване на дейности през цялата година, като вземат предвид всички въпроси, свързани с бизнеса.

Алгоритмите предлагат конкретни стъпки за потребителя:

– Актуалните цени в транспорта – ценови диапазон за подобни видове товарни превози, което предоставя на планиращия основа за правилна оценка на транспорта.
– Превозвачи за специфични товари – SmartMatch предлага на спедиторите възможността да работят с партньори, които отговарят на ключови критерии, като например: сертификати, автопарк и местоположение.

Търсене на камион наблизо

Платформата Trans.eu представя нов начин за спестяване в транспорта. Увеличаването на транспортните разходи води до необходимостта да се търсят начини за оптимално разпределение на разходите. Възможността да се избират транспортни фирми, които разполагат с камиони в близост до зоната на товарене, е една от най-важните стъпки за постигането на тази цел. Тъй като няма нужда да се покриват допълнителни разходи по изминати празни километри е възможно да се предложат добри цени на местните партньори. Рискът от забавяне на товарването също е по-нисък – водачът има по-малко разстояние за изминаване.

Автоматизация и гъвкавост в планирането на транспорта

TfS също така дава възможност за автоматично определяне на превозвачи, на които товара ще бъде обявен. Използвайки правила за публикуване, системата самостоятелно търси партньор, въз основа на най-важните критерии. Инструментът преминава към следващите предварително програмирани стъпки за търсене на превозвач, докато намери такъв. Транспортната борса Trans.eu също може да се превърне във важен инструмент за изпращача. Тя му позволява да намери свободни превозни средства, когато е спешно. Важно: подходящата конфигурация на правилата за публикуване позволява да се определят цени или да се договарят такива. Потребителят може да използва опцията “Купи сега”, която ще предостави товара на първия превозвач, който приеме офертата.

Дигитална логистична платформа предоставя достъп до важни данни и поставя логистиката в ново измерение по отношение организацията на транспортния процес. Trans for Shippers осигурява инструменти, необходими за повишаване на ефективността на операциите, когато транспортните разходи се увеличават.