int(5513)

Актуални цени за транспорт – къде да проверим?

За ефективното оптимизиране на цените, планьорът трябва да е запознат с цените в транспорта и да разбира как те се влияят от цената на горивото, трафика по маршрута, сезонността и заетостта на превозвачите. С TfS това е по-лесно.

Предлагане на ценови диапазон на цените в транспорта

Платформата Trans.eu събира данни с цените, предложени от всички товародатели. Благодарение на този алгоритъм, платформата може да предложи на потребителя ценови диапазон, цени, които обикновено се дават за същия или подобен маршрут и за подобен тип товари.

Използвайки „Big Data“, TfS предоставя на планьора важна информация директно от пазара – редовно, при всяко публикуване на товар.

„Купи сега“ или търсете превозвач до намиране на най-подходящия

„Купи сега“ е допълнителна опция при публикуване на товари. Ако тази опция е избрана, първият превозвач, който приеме офертата, ще получи поръчката за превоза. Не е нужно да се използва, ако превозвачът е избран в зависимост от изискванията на товародателя, а не в зависимост от разходите.

Спестяване на време и пари

Основните фактори, които влияят върху цената на транспорта, включват:

– наличие на камиони за дадена посока
– популярност и рентабилност на маршрута за превозвача
– цени на горивата
– законови разпоредби (минимално заплащане), разрешителни, ембарго
– ниво на безопасност на даден маршрут.

Функцията в TfS, предлагаща ценови ориентир, дава възможност за бърза проверка на текущата пазарна ситуация, без пряк контакт с превозвачи. Тя информира планьора, че цената, която биха искали да предложат на превозвачите, съответства на настоящите стандарти.

Подобни публикации: