int(5513)

Дигитална трансформация, благодарение на логистична платформа?

По-висока производителност, повишена оперативна ефектност и оптимизация на процесите са основните цели на Trans for Shippers. Инструментът въвежда автоматичнo проследяване на разплащания и достъп до пълната документация на едно място. Електронната товарителница е още една стъпка по пътя към Логистика 4.0.

TMS клас 4.0, или инструментът, който ви дава предимство

Традиционните дейности се заменят с нови технологии, те проникват в бизнес моделите на фирмите, които са готови за промяна. Тази новаторска TMS система интегрира всички съществуващи системи за управление на транспорта, поръчките и мониторинга. Един инструмент дава възможност за обмен на данни за всички участници в транспортния процес. Това решение е ново измерение в логистиката.

Автоматично проследяване на разплащания и прозрачни дейности

Като част от платформата Trans.eu, Trans for Shippers е революция в системата за отчетност на транспортни поръчки. Не е необходимо повече да се преписвате многократно адресите за товарене и разтоварване, или данните от заявките от хартиени документи, електронни писма или електронни таблици. Нововъведенията също така предполагат ограничаване на типичните грешки в резултат на преписване. Логистичната платформа организира комуникацията между товародателя, спедитора и превозвача. Фактурите се виждат веднага в TfS и не се губят в имейлите. Автоматичното създаване на транспортни заявки е последвано от тяхното ефективно управление. Инструментът позволява проследяване на отделните етапи на транспортиране, контрол на плащанията и генериране на PDF документи.

По пътя към e-CMR

Електронната товарителница ще бъде крайъгълен камък по пътя към цифровизацията на транспортната индустрия. Приемането на допълнителния протокол към Конвенцията CMR е един от етапите на тази промяна: към момента към нея са се присъединили 20 държави. Най-важното нещо ще бъде ефективното и съвместно изпълнение на механизма за въвеждане на електронна товарителница.

Подобни публикации: