Автoматичен избор на превозвачи. Как работят правилата за публикуване на TfS?

Aura Craciun 4.02.2019

TfS променя начина на наемане на превозвачи за товара. Правилата за публикуване на товари определят кои превозвачи и в какъв ред ще получат оферти от системата. Това е ново качество на сътрудничеството с превозвачи и спедитори.

Спестете време с автоматизация на ръчните операции

Правилата на TfS търсят превозвачи или спедитори вместо потребителя. Системата изпраща оферти до фирмите по предварително зададени критерии и предоставя възможност за ценови преговори. След като офертата е избрана, системата информира всички заинтересовани страни за приключването на публикацията. Лицето, което поръчва товара в TfS, трябва само да провери резултатите от търсенето и да приеме избраната оферта. Всичко това в един прозорец – няма нужда от електронна поща или телефонни обаждания.

Автоматично възлагане на поръчки към превозвачите

Правилата за публикуване позволяват автоматично да се изпращат предложения за товари до превозвачи, оборудвани с подходящ тип каросерия и работещи по съответния маршрут.

Необходимо е само да изберете кои превозвачи и в какъв ред да получат офертата за превоз на товар:

– фирми, с които работите по фиксирани маршрути и при договорени условия
– доверени партньори, на които се възлагате транспорт, когато е необходимо
– превозвачи от платформата Trans.eu, предложени от алгоритъм
– всички превозвачи от борсата Trans.еu

Лесна конфигурация на сложни правила

Правилата на TfS позволяват предварително да зададете цена или да съберете ценови предложения от превозвачи. Потребителят решава да избере най-ниската предложена цена или да спре избора си върху фирма, която отговаря на други критерии, които са от значение за него. Ако спешно се търси превозно средство и няма получени оферти за фиксирания период от време, потребителят може да публикува оферта за товар на борсата за товари Trans.eu.

Trans for Shippers позволява:

– създаването на много правила за публикуване за всеки клас товар,
– да персонализирате критериите за избор на фирми,
– постоянно или периодично изключване на групи превозвачи или отделни фирми от офертите,
– свободно модифициране, деактивиране и активиране на индивидуални правила.
Всичко това в един приятен и лесен за използване интерфейс.

Автоматични поръчки за превоз на товари за редовните маршрути

Възлагането на превоз до превозвачи никога не е било по-лесно. Всичко, което трябва да направите, е да определите редовния маршрут и правилата за изпращане на оферти.

Trans for Shippers е решение на проблемите по организирането на транспорта. TfS автоматизира процеса на търсене на превозвачи. В кризисни ситуации платформата дава достъп до международна общност с превозвачи. Това увеличава шансовете за намиране на превозвач за товара – независимо от пазарните условия.