int(5513)

Автoматичен избор на превозвачи. Как работят правилата за публикуване на TfS?

TfS променя начина на наемане на превозвачи за товара. Правилата за публикуване на товари определят кои превозвачи и в какъв ред ще получат оферти от системата. Това е ново качество на сътрудничеството с превозвачи и спедитори.

Спестете време с автоматизация на ръчните операции

Правилата на TfS търсят превозвачи или спедитори вместо потребителя. Системата изпраща оферти до фирмите по предварително зададени критерии и предоставя възможност за ценови преговори. След като офертата е избрана, системата информира всички заинтересовани страни за приключването на публикацията. Лицето, което поръчва товара в TfS, трябва само да провери резултатите от търсенето и да приеме избраната оферта. Всичко това в един прозорец – няма нужда от електронна поща или телефонни обаждания.

Автоматично възлагане на поръчки към превозвачите

Правилата за публикуване позволяват автоматично да се изпращат предложения за товари до превозвачи, оборудвани с подходящ тип каросерия и работещи по съответния маршрут.

Необходимо е само да изберете кои превозвачи и в какъв ред да получат офертата за превоз на товар:

– фирми, с които работите по фиксирани маршрути и при договорени условия
– доверени партньори, на които се възлагате транспорт, когато е необходимо
– превозвачи от платформата Trans.eu, предложени от алгоритъм
– всички превозвачи от борсата Trans.еu

Лесна конфигурация на сложни правила

Правилата на TfS позволяват предварително да зададете цена или да съберете ценови предложения от превозвачи. Потребителят решава да избере най-ниската предложена цена или да спре избора си върху фирма, която отговаря на други критерии, които са от значение за него. Ако спешно се търси превозно средство и няма получени оферти за фиксирания период от време, потребителят може да публикува оферта за товар на борсата за товари Trans.eu.

Trans for Shippers позволява:

– създаването на много правила за публикуване за всеки клас товар,
– да персонализирате критериите за избор на фирми,
– постоянно или периодично изключване на групи превозвачи или отделни фирми от офертите,
– свободно модифициране, деактивиране и активиране на индивидуални правила.
Всичко това в един приятен и лесен за използване интерфейс.

Автоматични поръчки за превоз на товари за редовните маршрути

Възлагането на превоз до превозвачи никога не е било по-лесно. Всичко, което трябва да направите, е да определите редовния маршрут и правилата за изпращане на оферти.

Trans for Shippers е решение на проблемите по организирането на транспорта. TfS автоматизира процеса на търсене на превозвачи. В кризисни ситуации платформата дава достъп до международна общност с превозвачи. Това увеличава шансовете за намиране на превозвач за товара – независимо от пазарните условия.

Подобни публикации: