int(5513)

Автоматично търсене на камиони в пикови моменти – как работи?

TfS улеснява планирането, когато няма достатъчно налични превозни средства, особено в пиковия сезон. Интелигентен алгоритъм търси превозвозни средства с подходящи параметри, налични в желаното време. Той е единственият инструмент на пазара, който автоматизира ключови решения и дава достъп до общност от 25 000 доказани транспортни фирми от платформата Trans.eu.

„Big Data“ автоматизация

TfS събира на едно място информацията, разпръсната в различни системи (т. нар. Data Islands). Новата платформа осигурява интеграцията им и позволява ефективното им използване – един интелигентен инструмент. Вместо много системи – един интелигентен инструмент, които превръща големия обем данни в автоматизирани решения.

SmartMatch алгоритъм помага за намирането на свободно превозно средство

TfS позволява работа с групи превозвачи и регулярни маршрути. Също така автоматизира търсенето на превозвачи благодарение на т. нар. правила за публикуване на товар. Но това не е всичко. TfS осигурява помощ при липса на подизпълнители, например в пиковия сезон.

SmartMatch алгоритъм помага за намирането на свободно превозно средство. Той търси превозвачи, които отговарят на параметрите на обявения за превоз товар. Няма нужда от активно търсене, изпращане на имейли и телефонни обаждания. Това е начин за разумно използване на събраната информация, както и възможност разширяване групата от доказани контрагенти.

Посрещане на нуждите на товародателя

SmartMatch търси фирми, които най-добре отговарят на изискванията на изпращача. В него се вземат предвид критерии като: маршрути, вид, статус и възраст на автопарка на фирмата, оценки на клиентите, сертификати (например ISO 28000), застрахователната полица Отговорност на превозвача. Критериите за избор на превозвач могат да бъдат персонализирани. Те помагат за изработването на списък на спедиторски и транспортни фирми, на които се изпращат оферти за товари от товародателя. Договарянето на цените и определянето на условията са автоматизирани процеси. Планиращият трябва само да потвърди избраната оферта и заявката е готова.

Подобни публикации: