int(5513)

Недостиг на камиони през сезона? Решете проблема!

Логистика 4.0 е новo измерение на управлението на транспорта, тъй като позволява пълноценно да се използват 100% от ресурсите на пазара. Технологията направи възможно да обединят два сегмента: бизнес договореностите и спот пазара.

По пътя към оптимизиране на разходите

Революцията в логистиката се състои не само в използването на инструменти, които улесняват ежедневните задачи, посредством тяхната автоматизация. Решенията 4.0 са отговор на икономическите предизвикателства, резултат от търсенето и предлагането. Пазарът на презовачите стана факт. По-малко превозни средства, нуждата от повишаване на заплатите на шофьорите – всичко това ще трябва да доведе до повишаване на цените в транспорта. Спестяването най-сетне е заместено от оптимизация на разходите.

Големият обем данни въвежда четвъртата революция
Осигуряване на бързи решения чрез анализ на съответните данни

Интернетът присъства в транспорта от години
Телематиката непрекъснато се подобрява въз основа на знания и нови възможности.

Автоматизация на процесите в етапа на разработване
Производителите и логистичните оператори вече са заменили много ръчни операции с инструменти; по-малките фирми са все още в началото на този път.

Дигитализацията е вградена в идентичността на фирмата
Въвеждането й е нещо повече от инструменти, но също така представлява изцяло нов подход към бизнеса. Дошло е време да заменим няколко инструмента само с един.

Алгоритъмът е важна цел!
Тя позволява автоматично да се съпоставят товари и превозни средства според специфични критерии.

Платформата, или ключът 4.0 за успеха
Свързване на цялата транспортна общност в една ефективна система.

Ето защо е толкова важно да се промени подхода към управлението на транспорта и да се разбере тази теза:
Технологията позволява пълноценното използване на съществуващите ресурси. Според проучване, 62% от автопарка в международния трафик е полски. Оказва се, че дори и в малките транспортни фирми в сезонен пик 15% от превозните средства се връщат празни. Изграждането на отношения с тези фирми може да даде предимство на пазара. Платформата Trans.eu се откроява като една от най-големите бази данни с транспортните фирми.

Златната среда е да се съчетаят стабилността и гъвкавостта

TMS от клас 4.0, т.е. платформата Trans.eu в новата си версия, е връзка между договорните и спот пазарите. Ползите от редовното сътрудничество с превозвачите са съчетани с възможността за бързо търсене на партньори дори и в разгара на сезона. Възможността за автоматично намиране на превозвачи въз основа на алгоритми позволява да се избере, например, транспортна фирма, която има камион, находящ се най-близо до мястото на товарене, притежава съответните сертификати и застраховки и разполага с най-новия автопарк.

TMS от клас 4.0 полага началото на нова ера

Сигурната верига на доставки предполага ефективен мониторинг в реално време, определяне статуса на превозвача, както и плавна комуникация. Всички тези елементи са включени в съвременната логистика.

Новата версия на платформата Trans.eu включва:

– TMS от клас 4.0 за обмен на информация между товародатели, спедитори и превозвачи
– интеграция със съвременните TMS системи
– оптимално използване не транспортните ресурси
– Комуникация 4.0 – без имейли, текствори съобщения и ексел таблици
– алгоритъм, свързващ товари с подходящи превозвачи

Подобни публикации: