int(5513)

Мониторинг, адаптиран към нуждите на спедицията

Пълен достъп до информацията за товара, маршрута, историята за всички събития – Trans for Forwarders въвежда мониторинг на товарите. Този нов инструмент е интегриран с 98 телематични системи.

Контрол на транспорта

Мониторингът на товарите предоставя достъп до необходимата информация и по този начин улеснява контрола върху транспорта. От най-голямо значение е информацията за товара, особено, ако подизпълнителите са многобройни. Всички събития, които се случват по маршрута, като товарене, разтоварване, спиране или промяна на маршрута, ще бъдат маркирани на картата.

Автоматичен анализ на всички събития, както и съобщения за промени

Мониторингът на Trans for Forwarders събира всички данни за даден маршрут. Целият анализ се извършва автоматично, което спестява време на служителите. Инструментът предава информация за ключови събития. Когато планът бъде променен, системата изпраща сигнали за закъснения, нов маршрут или проблеми с доставката.

Интеграция с всички телематични системи

Една от основните стъпки към улесняване на комуникацията е мониторинга. Край на многбройните акаунти и въвеждането на данни за вход в тях. Превозвачите просто трябва да предадат сигнала от своя телематичен доставчик към платформата Trans.eu и той ще бъде прехвърлен както към товародателя, така и към спедитора

Мониторингът, предлаган от Trans for Forwarders включва:

– избор на маршрути и информация за промените по тях
– полезни известия и проверка на шофьора и превозното средство, които извършват транспорта
– определяне статуса на транспорта
– предоставяне на информация в реално време относно спиране, повреди или закъснения
– история на събитията
– отчети – закъснения, повреди, промени в маршрута, контакти или допълнителна проверка на подизпълнителите с надеждна информация относно тяхната ефективност и принос към цялата верига доставки

Подобни публикации: