Успешни мерки в спедицията

Aura Craciun 5.02.2019

Ролята на Логистика 4.0 е да улесни пътя до превозвача. Благодарение на алгоритмите в Trans for Forwarders, спедиторът работи по-ефективно и оптимизира работното си време, както и транспортните разходи.

Алгоритъм, който подбира подходящия превозвач за товара

Trans for Forwarders разширява възможностите на съществуващите инструменти за огранизиране на транспорта и въвежда важна промяна. Интелигентната система частично поема задълженията на спедитора, като решава проблема с подбирането на превозвач за товара. SmartMatch e създаден така, че да може автоматично да предлага партньори за сътрудничество. Алгоритъмът изпраща офертата за товара само на превозвачи, които отговарят на зададените критерии: определени сертификати, автопарк или местположение.

Изгоден товар, с други думи камион наблизо

Повече функции позволяват ясно категоризиране на получените оферти, автоматично предлагане на товара на фиксирани групи превозвачи и автоматизиране на следващите етапи на търсене на превозвачи. Използването на правилата за автоматично публикуване заедно с добре конфигурираните групи е въведение на принципа “Стреляй и забрави” в света на логистиката. Системата самостоятелно върви към целта като преминава през следващите предварително програмирани стъпки за търсене на превозвача, докато достигне търсения резултат. Спедиторът може да изполжва това време, за да се посвети на 100% на други свои задължения.

Решения 4.0, посветени на спедиторите

– Trans for Forwarders позволява автоматично изготвяне на оферти за товар към регулярни превозвачи.
– SmartMatch предпоставя достъп до нови презвачи, прецизно съобразени с избрания маршрут.
– Алгоритъмът открива превозвачи, които са на разположение в близост до мястото на товарене, когато регулярните партньори не са свободни.
– Правилата за публикуване на Trans for Forwarders автоматизират ежедневната работа на спедитора.

Всички дейности, извършвани на логистичната платформаTrans.eu, имат за цел да улеснят ежедневната работа в транспорта. Благодарение на платформата Trans.eu сега е възможно да се заменят трудоемките задачи с инструменти.