int(5513)

Групи превозвачи – предимство пред постоянното сътрудничество

Борсата вече не е единствения инструмент за спедитора. Сега TfF позволява да се изградят постоянни отношения с превозвачи и въвежда реална автоматизация на работата.

Работа с профилирани групи превозвачи

Спедиторите, които работят с доверени презовачи имат предимство пред конкуренцията. Победителят е този, който бързо отговаря на нуждите на товародателя и разполага с превозни средства по конкретните маршрути. Trans for Forwarders помага в намирането на превозно средство, благодарение на опцията за създаване на групи. Лесната конфигурация позволява постоянно подбиране на превозвачи в съответствие с основните цели на спедитора. Възможностите за съдаване на групи са неограничени.

Примери: Превозвачи, които работят по избрани маршрути или се открояват със сертификати и подходящите застраховки, или разполагат с определен тип превозни средства. Въз основа на тази информация, подбирането на превозвач, спрямо характеристиките на товара, би било по-лесно.

SMART инструмент, или автоматизация на работата

Времето е от съществено значение в транспорта. Сега е възможно да изпратите оферта за превоз на товар до избрани превозвачи с един единствен клик – без имейли с оферти или преписване на информация.

Работа с групи, или:

– Бързо изпращане на оферти за товари с един клик на цяла група от предварително подбрани превозвачи;
– Всички ценови предложения, свързани с дадено запитване са групирани на едно място заедно с пълната информация за даден контрагент. Това улеснява избра на превозвач за конкретния товар;
– Групиране на отговорите на превозвачи по запитвания;
– Лесно търсене на превозвачи за определен брой товари едновременно;
– Достъп до необходимата информация за превозвача;

Избор на превозвача, които първи да получи оферата

Благодарение на автоматичните правила, офертата за товар ще бъде първо изпратена, например на превозвачи, които отговарят на всички изисквания на товародателя. Тези правила също така позволяват планиране на автоматични правила за няколко дни напред. TfF изпраща офертата до избрани групи превозвачи в указаното време.

Важно: автоматичните правила позволяват да се намали риска от пропускане на товар. Системата преминава към следващия планиран етап от търсенето на превозвач автоматично.

Подобни публикации: