int(5513)

TCE – първият на пазара сертификат за фирми с превозни средства до 3,5 t

TCE1

Днес възложителите могат да избират между хиляди оферти на превозвачи с товарни автомобили с тегло до 3,5 т. Може да се каже, че в последно време полските превозвачи доминират в Европа. Но как да се избере такъв партньор, който гарантира, че товарът ще пристигне в ненарушено състояние и в определения срок? За решаването на този въпрос ще помогне Тans.eu Certified Express – първият на пазара сертификат, отличаващ най-добрите превозвачи с бусове.

Транспортът с лекотоварни превозни средства има свои правила и различна специфика в сравнение с тежкотоварния транспорт. Шофьорите на автомобили с тегло до 3,5 т не са обхванати от пълните изисквания на закона за автомобилните превози, ограниченията за работно време на шофьорите или задължението за притежаване на транспортен лиценз. Това не означава, че между фирмите, извършващи транспорт с популярните микробуси няма такива, които от години са се специализирали в извършването на превози – например на лекарства или части за автомобилната индустрия. Благодарение на изобретателността на поляците, в страната ни има няколко хиляди микротранспортни фирми, които доста бързо превзеха европейския пазар на превози с автомобили с общо тегло до 3,5 т.

Следователно, налице е силна необходимост за разпознаване на най-добрите фирми, занимаващи се с този вид дейност. Тази необходимост е особено наложителна при спедиторите и производителите, които искат да си сътрудничат със сигурни и надеждни партньори.

В отговор на тази необходимост бе създаден Сертификат Trans.eu Certified Express. Той има за цел да помогне на възложителите да изберат подизпълнители, на които могат да поверят и най-ценния товар. TCE могат да получат фирми, реализиращи превози с автомобили с общо тегло до 3,5 т, които отговарят на редица критерии – включително активност в Система Trans.eu, подкрепена от голям брой сключени сделки и отлични отзиви от партньорите. Освен това превозвачът трябва да попълни профила си на Trans.eu, като предостави набор от валидни документи в  т. ч. номер по ДДС, номер ЕИК или застрахователна полица ГО на превозвача, съдържаща клауза за престой, грабеж и неизползвана сума от застраховката. Необходим е също фирмата да е извършвала тази дейности през последните 2 години, като средната възраст на притежаваните превозни средства не е повече от 7 години.

Сертифицираните фирми подлежат на ежемесечна проверка дали все още изпълняват критериите за притежание на сертификат TCE.

Подобни публикации: