int(5513)

Тахограф и карта на шофьора – списък на данните накратко

Много държави, едни разпоредби. Благодарение на отворените граници в Европейския Съюз автомобилният транспорт на стоки е бързо развиващ се сектор на икономиката. Той е толкова важен, че е взето решение за стандартизиране на европейските разпоредби, които го засягат. За превозвачите това е много добра новина. Научавайки правните разпоредби в своята държава, те ще знаят действащите разпоредби на територията на цялата Общност. В резултат на това, където и да се намира шофьорът, той има едни и същи задължения за регистриране на своето работно време. Нека проверим колко често водачът трябва да чете данните от цифровия тахограф и своята карта.

Данните на превозното средство – само веднъж месечно

Задължението всеки камион да има тахограф се регулира от европейското законодателство в областта на автомобилния транспорт – конвенция AETR от 1970 г., Регламент (ЕИО) № 3821 от 1985 г. на Европейския Съвет и Регламент (ЕО) № 561/2006 от 2006 година на Европейския парламент и Съвета. Тези закони представляват основата, върху която страните, подписали конвенцията, са задължени да изградят своите собствени вътрешни разпоредби.

Съгласно наредбите, стандартният срок за четене на данни от превозното средство е най-малко веднъж на всеки 90 дни. Същевременно са предвидени някои изключения от това правило. Незабавно изтегляне на регистрираните данни се изисква от шофьора, когато:

 • преди превозното средство да бъде трайно предадено на друга фирма;
 • в случай на неизправност на цифровия тахограф и то, ако все още данните може да се изтеглят;

Допълнително изтегляне на данни може да бъде изисквано по-често отколкото веднъж на 90 дни:

 • ако съществува опасност от загуба на записаните информации;
 • по искане на упълномощен орган на публичната администрация или на друг упълномощен орган

Спомняйте си по-често за картата на шофьора

Освен данните за превозното средство, всеки шофьор е задължен за води списък на личното си работно време. За тази цел е предназначена картата на шофьора. При нея изтеглянето на данни трябва да се извършва по-често, отколкото при превозното средство, като определеният от разпоредбите срок е най-малко веднъж на 28 дни.

Не бива да се забравя и за изключенията от правилото. Изтеглянето на данни от картата на шофьора в срок, различен от стандартния, трябва да се извърши в следните случаи:

   • преди да бъде прекратено трудовото правоотношение на даден шофьор;
   • преди да изтече срокът на договора, въз основа на който шофьора е работил за превозваческата фирма;
   • преди да изтече срокът на картата на шофьора.

Аналогично на данните от тахографа на превозното средство, необходимост от предварително изтегляне на информация от картата на водача може да възникне при:

   • опасност от загуба на данните;
   • по искане на упълномощен орган на обществената администрация или друг упълномощен орган.

Обърнете внимание!

При изтегляне на данни от тахографа и картата на шофьора е необходимо да се спазват няколко основни принципа за осъществяване на тази дейност. Първо, информацията трябва да бъде записана в оригиналния си формат. В момента има 4 такива формата. Най-често се използва DDD и по-рядко – ESM.

Записаните данни трябва да се съхраняват в продължение на 12 месеца. Необходимо е да се грижите за тях. Разпоредбите ясно определят, че информацията трябва да бъде подредена и защитена от евентуално увреждане или достъп на неупълномощени лица.

Подобни публикации: