int(5513)

Товар, който отговаря на нуждите на превозвача? Благодарение на алгоритъм, сега това е възможно?

В платформата Trans.eu товарите намират превозвача сами. Това е резултат от SmartMatch интелигентен алгоритъм за предлагане на товари. Какво трябва да направи превозвачът, за да получи възможно най-добрите оферти?

Транспортната борса е основен работен инструмент за много транспортни фирми. Като източник за възможни точки на товарене, това е ефективно средство за справяне с проблема на празните курсове. Съвременните логистични платформи, обаче, са крачка напред и автоматизират дейности, които преди се вършеха на ръка.

В платформата Trans.eu правилата за избор на контрагент са напълно различни: превозвачът не търси товара самостоятелно. С активното използване на платформата от страна на превозвача, системата ще предложи най-подходящите оферти.

Товар перфектно адаптиран за превозвача

Алгоритмите, които предлагат съдържанието на потребителите, са използвани от най-големите уеб сайтове в продължение на години. Благодарение на тях компании като Facebook и Google показват съдържание, което потребителят би искал да прочете, или видеоклипове, които би искал да гледа.

Този механизъм е използван и при платформата Trans.eu, за да предложи на потребителите контрагенти, с които най-добре биха работили.

В новия транспортен инструмент е внедрен SmartMatch алгоритъм, които съчетава нуждите на двете страни по транспортната заявка. Неговата задача е да свърже товара, подготвен от изпращача, с превозвача, който разполага със съответния тип каросерия и пътува по посочения от изпращача маршрут.

За превозвача това означава, че освен заявките, които получава от използването на транспортна борса, той ще получава и предложение за най-подходящи товари от системата.

Въз основа на какво са подбрани офертите? Системата анализира наличните променливи за офертите на товародателя и превозвача. В случаите, касаещи превозвача се взимат предвид маршрутите, от които най-често се интересува, както и информация за фирмата. Александър Олбърт, бизнес анализатор в Trans.eu Group S.A., обяснява подробностите за алгоритъма, отговарящ за свързването на контрагентите в платформата Trans.eu.

„SmartMatch подрежда офертата за товар спрямо маршрутите, по които превозвача търси товари и сключва транзакции“, казва Александър Олбърт.
„Когато става въпрос за информация за фирмата, алгоритъмът взема под внимание, наред с другото, автопарка на превозвача – възрастта на превозните средства и вида на каросерията – сертификати или оценки на други контрагенти. Колкото по-точно е попълен профила, толкова по-подходящи оферти ще получава потребителя „, обяснява експертът.

Платформата Trans.eu се основава на машинно обучение, т.е.самообучаваща се система. Инструментът наизустява предпочитанията на потребителя посредством неговите действия.

Това означава, че колкото повече заявки приема превозвача и колкото повече информация за автопарка и разрешителните се съдържат в програмата, толкова по-подходящи предложения за товари ще получава в бъдеще.Когато превозвачът получи такава оферта, той има избор: може веднага да се съгласи с товародателя, може да преговаря за цената или директно да откаже.

Най-важните функционалности в един инструмент

Платформата Trans.eu е ТМS от клас 4.0, която напълно ще промени начина, по който транспорта се организира. В допълнение към интелигентната настройка е важно, че този инструмент Ви позволява да управлявате заявките за транспорт от начало до край.

Платформата позволява:

  • получаване и отчитане на заявките (включително електронно потвърждение за изпълнение – Proof of Delivery),
  • мониторинг на автопарка и на изпълнението на заявката върху картата (с възможност за споделяне местоположението на товародателя),
  • генериране на отчети за изпълнението на заявките,
  • фактуриране на изпълнените заявки и използване на финансови услуги по фактурите,
  • Интегриране на телематични услуги или делегиране на задачи и мониторинг на местоположението на камиона на едно място.

Платформата Trans.eu е възможност за превозвача да работи с най-добрите контрагенти, подбрани спрямо неговите нужди. От самото начало тя, също така, позволява да се компенсира изразходваното време за търсене на заявки и проверка на контрагентите при управление на заявките чрез традиционни методи.

виж детайли ТУК

Подобни публикации: