int(5513)

Развитие на транспортните фирми в Европа

Експертите от областта на транстортно-спедиторските услуги и логистиката непрекъснато създават нови теории за това, как да се развиват европейските транспортни фирми и какви трудности срещат по пътя си. Ние се концентрирахме върху практиката и зададохме този въпрос на предприемачите от бранша. Оказа се, че 89% от западните товародатели виждат своето бъдеще в сътрудничество с превозвачи от Източна Европа.

Навлизане на нови пазари

В проведеното от нас проучване повечето фирми от транспортно-спедиторския и логистичен бранш виждат потенциалното развитие на своята дейност в присъствието си на нови пазари. Установяване на сътрудничество с възложители от Западна Европа може да увеличи приходите с до 16%, тъй като там ставките за превоз са значително по-високи, а местните превозвачи обикновено обслужват маршрути на разстояние до 500 км.

Поради тази причина почти 90% от анкетираните декларират желание за установяване на сътрудничество с фирми от този регион.
Полезно може да бъде и увеличаването на инвестициите в автопарка, което подобрява качеството на услугите. Не бива да се забравя също значението на намаляването на празните курсове, тъй като в някои страни те представляват все още дори 1/3 от всички превози.

Просрочване на доставките и плащанията

25% от западните товародатели посочват неспазването на сроковете за доставка като проблем при сътрудничеството. Неизменно проблемни остават и плащанията.

През миналата година 33% от превозвачите са отбелязали закъснения при плащанията, а само 6% от фирмите се грижат за добрата си репутация в това отношение. Получаването на поръчки при международно сътрудничество е затруднено и от слабото познаване на чужди езици, поради което 42% от предприемачите с нежелание се решават на такова сътрудничество.

За проучването

Проучванията бяха проведени през 4-то тримесечие на 2013 година.
В проучванията взеха участие 605 транспортни фирми от държави – членки на Европейската общност и ОНД.

Подобни публикации: