int(5513)

Нова функция Trans.eu: импорт на много оферти едновременно

В началото на тази година представихме поредната версия на програмата ни, която позволяваше, м.др., да се изпращат чрез комуникатора текстови и графични файлове, да се предоставят офертите на други сътрудници на фирмата и да се придобиват препоръки от другите потребители на Система TRANS.eu. Днес внедряваме следващото решение – възможност за масов импорт на оферти в Системата.

Благодарение на тази функция потребителите могат бързо да поставят в борсата много оферти, без да има необходимост от многократно попълване на формулярите за заявление за товар или превозно средство.

За да се поместят в борсата на товари и превозни средства много оферти едновременно, достатъчно е да се импортира в Системата предварително приготвен файл във формат .csv, съдържащ подробностите на офертата за товар или превозно средство.

Работата в транспорт много често изисква умение на ефективно управляване на много трудни процеси, протичащи едновременно. Целта ни, като на технологично дружество, е опростяване и ускоряване на тези процеси – говори Гжегож Халадус от Дирекция за комуникация във фирмата. – “Опцията за импорт на оферти в борсата е създадена, м.др., с мисъл за спестяване на времето на клиентите ни.

След въвеждане на данните Системата съобщава на потребителя за количеството импортирани редове и за коректността им. След това вече е достатъчно само да се потвърди факта на импорт на офертите, за да се публикуват офертите в Система Trans.eu.

Инструкцията съдържа подробно описание на масовия импорт на оферти в Системата.

Тук ще научиш, как стъпка след стъпка да създадеш csv-файл с офертите за товар или превозно средство.

Още подробности относно най-новата версия на софтуер ще намериш ТУК».

Подобни публикации: