int(5513)

Зелена логистика чрез дигитализация

Smart Freght център в Холандия потвърждава, че транспортът е най-големия проблем на Европа по отношение на климата поради вредните емисии. Тъй като индустрията се развива непрекъснато, фирмите трябва да променят стратегията си и да намерят екологични решения.

Въпреки че тежкотоварните превозни средства представляват едва 5% от всички превозни средства на пътя, те са отговорни за 26% от въглеродните емисии. Но по-страшно е фактът, че 20% от тези пътувания са празни, без товар, а други камиони са само частично натоварени. Това означава, че транспортните фирми действително плащат за транспортиране на празно пространство, като в същото време увреждат околната среда! Така че, чудесно решение би било да се намалят празните курсове.

Има много ползи от това решение:

– по-ниски транспортни разходи
– по-ефективно управление във фирмата
– опазване на околната среда
– интелигентно използване на автопарка
– възможност да спечелите повече клиенти

Но как да се намалят празните курсове, как камионите да са с товар всеки път, по всеки маршрут, как да се минимизират неефективните километри с частично натоварени камиони? Зелената логистика има за цел да намали последиците върху околната среда и да увеличи ефективността на транспортния процес.

Най-доброто решение е дигитализацията. Използването на интелигентни платформи, TMS и програми, които са предназначени за управление на транспорта. TMS позволява на фирмата да управлява целия транспортен процес от търсене на товари, получаване на поръчка, транспортиране на стоките и доставка. Това е най-доброто решение за обезпечаване на камиона с товар, на всяка локация.

TMS – Пътят към успеха

Всички ръчни дейности се заменят с интелигентна технология, която предлага цялостно решение за бизнеса в тази индустрия. Решението е готово да бъде възприето от големите и средни фирми. TMS интегрира всички необходими инструменти за транспортната фирма: заявки, мониторинг, комуникация, фактуриране, отчети и т.н. Големите данни позволяват на потребителите лесно да управляват офертите за товари, заявките, маршрутите, поради което транспортните разходи могат да бъдат намалени, както и празни курсове.

Подобни публикации: