int(5513)

Защо да дигитализирате операциите?

Поради нарастването на електронната търговия, очакванията в B2C и B2B средата също се повишават. Клиентите във всички части на света сега все повече изразяват изисквания по отношение на нивото на обслужване и гъвкавостта на логистичните услуги. Както обикновения клиент, така и предприятията очакват да получат договорените стоки, с повече контрол и прозрачност.

За да запазят конкурентоспособността си и да запазят пазарните си позиции, доставчиците на логистични услуги трябва да отговорят на редица нови и неотложни въпроси – бързо нарастващите изисквания на клиентите, изискванията за намаляване на разходите и необходимостта от спазване на разпоредбите и законодателството в областта на околната среда. Разбирането как да се разгърне потенциалът на дигиталните технологии е от съществено значение не само за постигането на значително увеличаващи се очаквания на клиентите, но и за бъдещото оцеляване.

Как да дигитализирате своята логистична операция, за да посрещнете нарастващите изисквания? Нека видим някои стъпки

1. Разбиране на стратегическите причини за възприемането на цифровите технологии

Защо мислите, че е необходима дигитализация? Какви ще са ползите?
Ясно е, че тези промени не се правят само за да бъдете в крачка с модата, а за да добавят повече стойност за клиентите.
– Намаление на разходите
– Увеличаване на прозрачността чрез предлагане на достъп до повече информация
– Използване на нов бизнес модел за привличане на нови клиенти
– Генериране на предимства пред конкурентите

2. Увеличаване на ефективността

Цифровите решения за оптимизация на логистиката и сътрудничеството доказаха, че генерират големи икономии (до 35% намаление на разходите). Можете да потърсите възможности в няколко различни области: например, преценили ли каква е средната скорост на зареждане на камиона за вашата операция? Или колко време изразходват вашите ресурси за дейности по въвеждане на данни? Цифровите решения могат да помогнат за оптимизиране и рационализиране на много от тези области.

3. Очаквания на клиентите

Повечето компании, които възлагат логистични услуги на подизпълнители, вече предпочитат дигитално подобрени, прости и лесни за използване практики на всеки етап. Марките като Airbnb, Uber и Spotify вече са добре установени в конкурентната среда и много компании са осъзнали, че веригата на стойността е преминала от притежаването на активи и производствени инструменти към овладяването на потребителския интерфейс. Дигитализирнето на работата на клиентите е ключов въпрос.

4. Свържете се с мрежата и общността

Много доставчици на логистични услуги в момента са се интегрирали с различни телематика, системи, доставчици и т.н. Ако използвате правилния софтуер, всички системи могат да комуникират помежду си, като позволяват по-лесни транзакции, като например качване на заявки или проверка на статуса на заявката, поръчката или изтегляне на фактури. Това подобрява работния процес, води до по-бързо управление, следователно увеличава ефективността.

Бъдете готови да приемете промяната и да работите с технологични и иновативни компании

Случва се! Като доставчик на логистични услуги, транспортна компания или спедитор, помислете за модернизация и се възползвайте от големите възможности, които дигитализацията предлага!

Подобни публикации: