int(5513)

Ключови предложения как да сключвате безопасни трансакции

security

С цел да помогнем на потребителите в този период, подготвихме кратка инструкция как да спазват основните правила за сигурност.

1.  Преди всичко трябва да проверите неговите документи и да сравните данните с търговския регистър.

Ако откриете някакви несъответствия в адреса, името или в другите данни, не се колебайте и помолете за изяснение.

2.  Запитайте партньора, дали има лиценз и застраховка.

Докато проверявате застрахователна полица на  Ваш партньор, отделете особено внимание на предмета на покритие, лимита на отговорност и потвърдете, че застрахователната премия е заплатена.

3.  Работете само с доверени партньори, когато това е възможно – ако имате някакви съмнения, поискайте препоръки от техни регулярни бизнес партньори.

Преди транзакцията можете също да проверите, дали в Trans.eu и в други източници в Интернет има положителни оценки за Вашия партньор.

Поради загрижеността за сигурността на всички наши потребители, ние Ви насърчаваме да сключвате сделките само с използването на Messenger и бутона „Акцептирай офертата“. Това е единствения начин да оцените контрагента след сделката.

Ако решите да сключите сделка без използването на Messenger, моля сравнете внимателно данните на Вашия партньор (особено електронна поща и телефонен номер) с тези видими в Система Trans.

Не забравяйте, че само подробна проверка позволява минимизиране на опасността от измама.

В случай на каквито и да било съмнения можете също да се обърнете за помощ към нашия център за обслужване на клиенти.

Подобни публикации: