int(5513)

Как да проверите спедиторската фирма дали е надеждна?

Почти 70% от поръчките на превозвачите се получават от спедиторски фирми. За съжаление, може да се натъкнете на некоректни спедитори, в резултат на което се случват многобройни изнудвания и измами. Струва си да си зададете въпроса по какъв начин трябва да се проверяват спедиторските фирми, за да минимизирате риска от измами?

Проверка на документи

Първо, проверете документите, неоходими за упражняване на икономическа дейност, като:

  • вписване в търговския регистър
  • потвърждение за притежаване на данъчен номер
  • лиценз за извършване на посреднически услуги в сектора на превозване на стоки

Всеки от документите трябва да е оригинален или нотариално заверен. Що се отнася до лиценза, трябва да се провери валидността му.

Верифициране на застраховка Отговорност на спедитора

Когато проверявате застраховката Отговорност на спедитора обърнете внимание върху:

  • обхвата на застрахователната полица
  • условията на застраховката
  • гаранционната сума
  • правни ограничения, свързани с изключване на отговорност

За да проверите получената информация, може да се свържете с издателя на застрахователната полица.

Проверяване на репутация на фирмата

Важен аспект в процеса на верифицирането е да установите какво мниение за фирмата имат контрагентите й. Когато проверявате потенциалния си партньор, обърнете внимание върху:

  • оценки в Интернет и оценки на транспортните борси
  • история на поръчките
  • присъствие в регистъра на длъжниците

Имайте предвид, че няма точен метод за идентифициране на измамника. Колкото повече са направените проверки, толкова по-голяма е вероятността, че сключената сделка ще мине безпроблемно.

Подобни публикации: