int(5513)

Как да избягвате „фалшивите“ превозвачи?

Модерна интернет страница, прозрачна оферта, обещания за най-високо качество – точно по този начин рекламират услугите си много от превозвачите. При избора на превозвач трябва да се ръководите от проверката на надеждността на потенциалния бизнес партньор. На пазара има много недобросъвестни фирми, които нарушават закона и си служат с измами. Затова трябва оптимално да намалите риска, като извлечете информация от надежден източник.

Как да проверите превозвача?

Използване на фалшиви документи, представяне за друго дружество, фабрикуване на фалшиви препоръки, маркетинг чрез фалшиви мнения в Интернет – това са мощни оръжия в арсенала на измамниците. Обикновено те дебнат за прекалено доверчиви клиенти или за такива, които много бързат.

Ето основният набор от инструменти, които ще Ви осигурят ефективна проверка на даден превозвач:

Съвестна проверка на документацията

Първата стъпка е да проверите, дали превозвачът притежава документи, които му дават право да извършва стопанска дейност в областта на транспорта, спедицията и логистиката.

КАК ДА НАПРАВИТЕ ТОВА?

Преди всичко трябва да проверите:

  • данните на фирмата в Търговския регистър

Не бива да пропускате да сравните данните с тези от базата на ЕИК

  • потвърждаване на данъчен идентификационен номер ДДС

Проверката за данъчен идентификационен номер изисква много време, но въпреки това е много важна. Не бива да я пропускате, особено при започване на сътрудничество с нов контрагент.

  • лиценз за посредничество при превоз на товари

Трябва да проверите дали лицензът действително е издаден от посочената институция.

  • данни за извършване на банкови парични преводи

Различни данни върху документите трябва да бъдат сигнал за по-старателна проверка на дадената транспортна фирма.

  • регистрационен талон на превозното средство

При товарене на превозното средство винаги трябва да се извършва проверка на регистрационния талон.

Много е важно данните от различните документи да съвпадат. Вниманието към детайлите често елиминира риска от сътрудничество с недобросъвестен контрагент. Трябва да се провери, дали представените документи са оригинални или са нотариално заверено копие.

Обхват на застраховката Отговорност на превозвача

Трябва да проверите, какъв е обхватът на застраховката. В случай на неспазване на условията на договора от превозвача или непредвидени обстоятелства, застрахователната полица защитава контрагента.

При проверката на застраховката Отговорност на Превозвача трябва да обърнете внимание на:

 • обхват на защитата (клаузи)
 • сума на гаранцията
 • лично участие на застрахования в покритието на щетата
 • плащане на актуалната вноска

Забележка:
За да получите сигурна информация най-добре е да се свържете директно със застрахователя.

Препоръки и мнения на клиентите

Наличието на положителни оценки обуславя избора на бизнес партньор. Анализирайки препоръките добре е да обърнете внимание на следното:

 • оценките, публикувани в Интернет
 • оценките от транспортните борси
 • историята на поръчките
 • присъствие в регистрите на длъжниците

Важно е, колко често проверяваният контрагент сътрудничи със стопанските субекти, които го оценяват. Постоянните партньори не винаги дават обективната оценка, която дадения превозвач заслужава.

Проверка на документите на шофьора

За предотвратите кражба на стоки от фалшив превозвач, трябва при товарене да проверите документите на шофьора. В случай на съмнение е необходимо да се свържете директно с превозвача и да се уверите, че това не е измама. Това не е достатъчно, за да се избегнат кражбите. То няма да ви помогне, ако измамникът е подизпълнител, а не е транспортната фирма, с която спедиторът е сключил договор за превоз.

По време на разговор трябва да обръщате внимание на детайлите. По този начин можете лесно да откриете несъответствие между информацията, получена от превозвача, шофьора или координатора на поръчката. Това могат да бъдат и документи, с които разполага шофьора.

Изборът на превозвач трябва да бъде направен само след проверка на всички елементи. Само пълната проверка на подизпълнителя позволява минимизиране на риска от кражба или измама.

Подобни публикации: