Тол таксите в Германия. Вижте какво ще се промени през 2019

Aura Craciun 3.01.2019

След въвеждането на тол такси за всички федерални пътища в Германия в средата на тази година е време на по-нататъшни промени, свързани с плащането на тол таксите.

Промените в пътните такси са резултат от измененията в два важни закона, BFStrMG (Закон за таксуване ползването на главните федерални пътища) и GüKG (Закон за автомобилния транспорт).

Тарифата се увеличава.

Сред промените, планирани за 2019 в Германия, най-противоречиво – сред германските и чуждестранните превозвачи – е повишението в тол таксите. Размерът на таксите се определя като се вземат предвид разходите за изграждане, експлоатация и поддръжка на пътната мрежа.

Една от най-важните логистични организации, асоциацията BGL, изразява съжаление относно 60% увеличение (в случая на 4-осните камиони, отговарящи на стандарт Euro 6).

Немските тол такси (в евро) от 1 януари 2019 г.

Новите задължения на водачите

Законът, който въвежда новите тол такси в Германия, предвижда също така нови задължения за шофьорите. От 1 януари, 2019 г. те ще трябва да декларират клас според теглото на бордовия уред (OBU).

В допълнение, за камиони с общо допустимо тегло над 18 т, шофьорите ще трябва да въвеждат броя на осите. Това ще бъде възможно в случаи с камиони с по-ниско общо допустимо тегло, но няма да бъде задължително.

Ако липсва клас тегло за превозни средства с общо допустима маса на 18 т, това би довело до глоба.

Камиони с алтернативно задвижване са освободени от тол такса.

Превозвачите с камиони с алтернативно задвижване могат да разчитат на отстъпките от новата година. Съгласно параграф 2, точка 1 от Закона за електромобилност, електрическите, хибридните и водородно задвижваните камиони са освободени за неопределено време от тол такси в Германия.

Освен това до края на 2020, тежкотоварните камиони, работещи с CNG (компресиран природен газ) и LNG (втечнен природен газ) ще бъдат освободени от тол такси в Германия. Освобождението ще се прилага и за превозни средства на двойно гориво за природен газ и дизел. След тези две години камионите, задвижвани с природен газ, ще бъдат освободени от част от тол таксите, т. е. от такса околна среда (за замърсяване на въздуха)

Източник: TransINFO