Разходите за служители в транспорта в Германия нарастват бързо. Какъв е ефектът?

Aura Craciun 25.09.2018

Нарастващите разходи за персонал значително увеличават разходите за групажен транспорт – според доклад на Германската асоциация за транспорт и логистика DSLV.

Според доклада “Индекс на общите разходи за превоз на товари”, представен миналата седмица от DSLV, разходите за транспортни операции се увеличиха през първата половина на 2018 г. с 6,6%. През изминалата година разходите за персонал, представляващи 50,4% от всички транспортни разходи, нараснаха в този отрасъл с 10,3%. Това допринесе за увеличаване на общите разходи за транспорт с 5,2% – подчертава германският съюз. Какво стои зад тази тенденция? Засилване на липсата на водачи, както в областта на транспорта на дълги разстояния, така и в регионалната дистрибуция.

Други разходи на превозвачите

Според DSLV увеличението на другите разходи е по-умерено. Материалните разходи, които представляват 35.6%, се увеличават в анализирания период с 2.9%. Разходите за гориво са се увеличили с около 2,5%, което представлява общо 10,9% от всички оперативни разходи. Германските транспортни оператори харчат 2,1% повече от година по-рано за тол такси (делът на таксите в разходите е 3,1%). Делът на тол таксите в разходите на германските превозвачи през втората половина на 2018 г. ще се увеличи по-ясно поради увеличаването на тол таксите за всички федерални пътища в Германия.

Цените са следващи

Положението с човешките ресурси в европейския транспорт става все по-трудно. Липсата на шофьори се забелязва в почти всяка страна, така че увеличаването на заплатите е необходимо за наемане на служители.

Експерти и представители на индустрията подчертават, че вследствие на повишаването на заплатите, цените на товарите трябва да се увеличат възможно най-бързо. Две превозващи организации призовават за незабавно увеличение на товарните тарифи с 15-20% в Унгария.

Поради липсата на персонал, европейският лидер в хранителната логистика, Nagel Group, също реши да увеличи цените на услугите с 6%.

“Влошаването на пазарната ситуация вече не може да бъде компенсирано само от нашите програми за подобряване на ефективността, но трябва да бъде прехвърлено и на пазара” – обяснява Бьорн Шнийдеркотер, управляващ директор на Nagel Group.