Акция Информация – погрижете се за документите!

Gabriel Sirbu 3.12.2015

ubezpieczenie_na_transport_miedzynarodowy_600

Нали не сте забравили да добавите в профила на фирмата лицензите, въз основа на които имате право да превозвате товари в страната или чужбина? Вашите партньори наясно ли са, че действително имате правоспособност да предоставяте спедиторски услуги?

Актуализирахте ли вече неактуалните документи или все още се вижда застраховката от преди 2 години?

Посветете малко време и добавете изискваните документи:

⇒ при автопарк над 3,5 тона се изисква лиценз за транспорт в страната и чужбина и допълнително сертификат за професионална компетентност, а за спедиторска дейност – лиценз за предоставяне на спедиторски услуги**

⇒ ако Вашата фирма е регистрирана в Полша и предоставя услуги в друга държава – уведомете Вашите партньори, че притежавате застраховка за каботажни превози, благодарение на което никаква проверка няма да спре Вашия транспорт!

⇒ нека Вашият потенциален партньор бъде сигурен, че бизнесът с Вас е безопасен, тъй като притежавате застраховка за транспорт в страната и в чужбина, а в случай на спедиция – застраховка за отговорност на спедитора

**лиценз за автомобилен транспорт за превоз на товари.

Как се добавят документи? Лесен път:

Dokumenty BU

⇒ От панела за управление: фирма → документи

⇒ От подменю “повече опции”: опции на програмата → редактирай данните на фирмата → документи.

 

Dokumenty BU 2

След това:

Dokumenty BU 3

1. Изберете вида на документа.

2. При застраховките посочете датата на издаване и срока на валидност.

3. Добавете страница (цял документ или страница след страница).

4. На края ДОБАВЕТЕ ДОКУМЕНТ.

В СЛУЧАЙ, КОГАТО сканираните файлове са твърде големи или са в неправилен формат – възползвайте се от страницата, на която можете да модифицирате документ със съответните параметри: konwerter.net.

Dokumenty BU 4

1. Изберете файл от диска.

2. Дефинирайте желания формат (препоръчително JPG).

3. Изберете коефициент на качеството на картината 100 и КОНВЕРТИРАЙТЕ.

4. Когато файлът бъде модифициран, го изтеглете и добавете в Системата.

Погрижете се за имиджа на Вашата фирма в Система Trans.eu, нека Вашите актуални и бъдещи партньори знаят, че сътрудничейки с Вас – сключват сделки с надеждна и сигурна фирма!