int(5513)

Унгарските превозвачи поясняват: Единственото решение е да се повишат цените за транспорт

poland

Две организации на превозвачите призовават за незабавно увеличение на тарифите за транспорт с 15-20 % в Унгария. Федерацията на частните национални превозвачи (NiT Hungary) и Унгарската асоциация за автомобилен транспорт (MKFE) заявяват също, че е необходимо повишение на заплатите на водачите.

Според унгарските индустриални организации, в постоянно влошаващата се пазарна среда, единственото решение за транспортния сектор е увеличението на цените. Това ще гарантира баланса на веригата на доставки и ще осигури икономическа жизнеспособност на малките, средни и големи компании в отрасъла.

„Разходите на превозвачите са се увеличили значително, застрахователните премии са се повишили от три до четири пъти, цените на горивата са се удвоили. Пътните такси и заплатите също продължават да се увеличават. Маржът на печалбата в сектора е малко над 2%. Настоящото ниво на транспортни цени не гарантира поддържането на основен оперативен капацитет „, заяви на пресконференция в Будапеща, György Szabó, председател на IFEFE, aсоциация, която обединява една четвърт от унгарските тежкотоварни превозвачи.

Увеличението на цените ще засегне международния транспорт, т.е. няма да се отрази особено върху вътрешния транспорт – подчерта президента на MKFE.

Хиляди фирми по-малко на пазара

Засега транспортните такси не са се увеличили вследствие увеличението на разходите. Трудното положение на унгарските превозвачи се влияе и от липсата на защита на вътрешния пазар и силната конкуренция от страна на превозвачи извън ЕС.

Според Szabó почти хиляда фирми от отрасъла изчезнаха в Унгария, което се дължи на финансови затруднения, причинени от сегашните ниски цени за превоз на товари.

Унгарските промишлени организации също посочват, че през последните няколко години, някои държави от Западна Европа са въвели редица закони, защитаващи техните пазари.

Клиентите ще трябват да приемат увеличението на цените

Автомобилният транспорт е ключът към веригата на доставки. Увеличението на цените е неизбежно, за да се запазят хиляди работни места. Около 95% от унгарските транспортни фирми са малки предприятия.

„Надяваме се, че това повишение на цените за транспорт ще даде възможност на малките и средни предприятие да плащат заплати на европейско ниво“, каза György Szabó.

Унгарците смятат, че клиентите на транспортните фирми трябва да приемат факта, че качеството и производителността на услугите не могат да бъдат поддържани без повишените такси за автомобилен транспорт.

Някои фирми вече повишиха цените с 7 до 10%. Те също така насърчават малкия бизнес да въведе увеличения, защото смятат, че могат да бъдат получени.

Source: TransINFO

Подобни публикации: