int(5513)

Прогнози за транспортния пазар в Германия. Какво могат да очакват превозвачите?

Новата средносрочна прогноза на Федералния товарен транспорт (BAG) предполага увеличeния в товарния транспорт.Тази тенденция ще продължи през следващите няколко години.

Тази седмица BAG представи средносрочни прогнози за товарния транспорт, поръчани от Intraplan Consult за Федералното министерство на транспорта и цифровата инфраструктура (BMVI). Прогнозата обхваща годините 2019-2022 и въпреки по-малко оптимистичните прогнози за германската икономика, тази прогноза показва повишение в автомобилния транспорт.

От една страна, германският автомобилен транспорт е засегнат от забавянето на вътрешната икономика тази година, а от друга, тежкотоварният транспорт е по-скоро задвижван от външната търговия. Въпреки че увеличението на тол таксите (с поне 5 цента на километър) ще намали леко търсенето на транспортни услуги (с 0,2 % на сто обема на транспорта и с 0,3 на сто в транспортните дейности), експертите все още очакват увеличение на транспорта в Германия от тази година нататък. През 2019 г. обемът на транспорта в Германия ще се увеличи малко по-малко от прогнозираното в предходните прогнози (1.6% вместо 1.7%). Добрата новина обаче е, че се очаква тенденцията на нарастване да продължи до 2022 г.

Обем на автомобилния транспорт и транспортни дейности, извършвани от немски камиони (включително каботаж, извършван от чуждестранни превозни средства)

Нарастването на автомобилния транспорт в Германия от година на година

*прогнозиран

Източник: TransINFO

Подобни публикации: