int(5513)

Нуждаят ли се шофьорите от хотелска сметка за седмичната почивка? Брюксел говори за проверките на водачите.

Според Европейската комисия шофьорите не трябва да показват сметката си за хотел по време на 45-часовата пауза. А това е, което испанските власти са започнаха да изискват. Брюксел ще подготви специално ръководство по този въпрос.

Испанската федерация на транспортните съюзи докладва за реакцията на Европейската комисия относно действията на испанските служби, които контролират редовната седмична почивка на шофьорите на камиони. Според протокола, публикуван през март тази година от Министерството на транспорта, агентите на Гражданската гвардия, действащи от името на DGT (испански еквивалент на ITD), трябва да изискват хотелски сметки от шофьорите, които правят 45-часова почивка. Това е, за да се потвърди, че са прекарали периода на почивка извън кабината на превозното средство.

Въпреки това Европейската комисия открито отхвърля този подход, както е отбелязано в протокола от заседанието на комисията по автомобилен транспорт от миналата седмица и представителите на транспортните министерства и контролните органи на 21 държави-членки на Европейския съюз.

Според ЕК това изискване надхвърля документацията, която водачът трябва да има в кабината, за да представи на службите в случай на инспекция.

Според Комисията „инспекторите не следва да изискват допълнителни документи, които не са предвидени в съответното законодателство на ЕС (като например хотелски сметки), за да потвърдят, че водачите са вземали редовни седмични почивки в съответствие с правилата”, заяви Фенадизмър .

Ето защо Европейската комисия ще изготви подходящи насоки, които да бъдат следвани при проверката на забраната за почивка в превозно средство, съгласно Регламент (ЕО) № 561/2006. Те трябва да бъдат публикувани скоро и адресирани до всички държави-членки.

Испанската забрана за престой в кабината

Прекарването на 45-часова почивка в превозно средство се появи като нов вид престъпление в испанското законодателство на 21 февруари тази година (в изпълнителния регламент на Закона за автомобилния транспорт, съкратено ROTT). Оттогава това престъпление е наказуемо в Испания със същата глоба като липсата на 45-часова почивка, т.е. между 1 001 и 2 000 евро. Първите шофьори, които бяха хванати да нарушават забраната, вече са глобени.

Подобни публикации: