int(5513)

Брюксел: социалното осигуряване на шофьора ще остане в страната за работодателя

Първите положителни новини за международния транспорт от Брюксел – според официалното съобщение, след 18 месеца работа по промени в европейските правила за координация на системите за социално осигуряване, принципът, че мобилен / командирован работник остава в системата за социално осигуряване на страната на пребиваване на работодателя не се променя Това не е краят на законодателната процедура, а намек за разумни действия.

Имаше опити за промяна на този принцип и за въвеждане на задължение за осигуряване на служители в страната, в която обикновено работят. Силните гласове на оправданото възражение дадоха първия пропазарен и прослужителски резултат. Има обаче някои промени.

Задължително е да се осигурява служителят и самостоятелно заетото лице, което ще бъде изпратено в приемащата страна за период до 24 месеца, най-малко три месеца в страната на предприятието преди въвеждането на командироването. Това е пречка, но не и следващата промяна, за която транспортната индустрия беше толкова загрижена.

Очакваме целият текст на изменените регламенти да бъде публикуван, за да се оцени пълното им въздействие върху индустрията.

Източник: TransINFO

Подобни публикации: