int(5513)

Работете ефективно, използвайте TransOrders!

Всеки ден върху Вашето бюро се намира огромно количество документи? Използвате много програми дори и за една транзакция? Улеснете своята работа – възлагайте заявки и предоставяйте документи също така на партньорите извън Система Trans.eu!

TransOders:

  • Можете да създадете нова заявка без оферта – като възложител, както и като изпълнител, приемащ поръчката.
  • С оглед избягване на добавянето всеки път на едни и същи данни на контрагента, добавяте фирмата в списъка на контактите. Освен името и номера ДДС можете да добавите например телефонен номер.
  • Адаптирайте номерацията на поръчките към определената във Вашата фирма система с помощта на генератора или се възползвайте от стандартните настройки.
  • В системата ще намерите обща формула за условията на превоза. Можете да създадете собствени шаблони с готово съдържание на поръчката и да ги категоризирате според дадения тип операция.

Средното време за публикуване на заявка в TransOrders е около 30 секунди. Добавете Вашата заявка и проверете, колко време ще Ви отнеме.

1

Подобни публикации: