int(5513)

BAG със засилени проверки на каботажа в Германия

BAG разкри множество нарушения на каботажа по време на общодържавни проверки на 23 контролно-пропускателни пункта.
Федералната служба за превоз на товари (BAG) провери общо 618 превозни средства, 417 от които изрично за каботаж. 124 от проверените превозни средства са извършвали каботаж към момента на проверката. Според BAG, 39 от тези превози са извършени при неспазване на правилата за каботаж. Доказано е обаче, че в райони и региони, които са били проверявани в миналото, нарушенията при каботажните превози драстично са намалели. Следователно, проверките дават ефект.

На 20 август BAG извърши целенасочени проверки в цялата страна на производствени обекти, както  и в големите логистични центрове на AMAZON, пристанищни градове – Хамбург и Росток. Участваха 96 служители на BAG. Те бяха подкрепени от полицията и митническите служители. С тези акции BAG  показва ясно, че се придържат към стратегията си за намаляване на нарушенията дори в обстановка на пандемия.

Подобни публикации: