int(5513)

Акция Информация – оценки и коментари!

Грижите ли се за безопасността на Вашата фирма и винаги при започване на сътрудничество – одобрявате офертите в Система Trans.eu? Помните ли сделката преди 2 месеца, която все още не е оценена от партньора, въпреки навременното плащане?

Панелът за оценки и коментари е ключов елемент на Система Trans.eu, предназначен за проверка на потенциалния партньор. Благодарение на този панел можете да направите положителна, неутрална или отрицателна оценка на сътрудничеството. Това е показател, видим за всички потребители, поради което мотивира контрагентите професионално да изпълнят задълженията си, съгласно условията на приетата поръчка.

Пътека:

⇒ преминаване от офертата за товарене/транспорт → информация → оценка от партньорите

⇒ търсете фирми или конкретни лица → информация → оценки от партньорите

Поради спецификата на дейността на нашите абонати, има отделен показател за платец (възложител) и за превозвач. Преглеждането се превключва с отваряне на списъка, който се вижда при първия панел. Показателят на оценките е сумиран в проценти и стойности, като допълнително е представен върху диаграма. Показателят за коментари се показва по долу, като има възможност за сортиране.

Как да направите оценка и коментар?

Най-важно е ОДОБРЕНИЕТО НА ОФЕРТАТА! Извършвайки операция извън Система Trans.eu няма да имате възможност да направите оценка!

Пътека:

⇒ повече опции → оценки от партньорите → направи оценка

Вие сте превозвач? С оглед сигурността за получаване на плащането в срок, ВИНАГИ оценявайте платеца след осчетоводяване на плащането!

Имате възможност за оценяване на платеца/превозвача 48 часа след одобрението на офертата. Тъй като при транспорта се случват различни събития,  в случай на усложнение не прибързвайте с отрицателните оценки, а се свържете с партньора и намерете решение. Възможно е в крайна сметка сделката да се окаже успешна, а Вашите фирми да си сътрудничат още дълги години.

Подобни публикации: