int(5513)

Акция Информация – акаунти на служителите

Изцяло попълнен профил на фирмата в Система Trans.eu е половината път до придобиването на статут на надеждна фирма. Дали по същия отговорен начин се грижите за профилите на Вашите служители? Как да добавите нов служител и да блокирате достъпа на лицата, с които сте завършили сътрудничеството?

Не забравяйте, че е добре:

  • Да регистрирате безплатни акаунти за всички служители. Това ще подобри, както комуникацията във фирмата Ви, така и комуникацията Ви с партньорите;
  • Да предоставите на служителите достъп до фирмената е-mail кутия и фирмените телефони, така че потенциалният партньор да има възможност за допълнителна комуникация с други служители, а не само с този, с който поддържа връзка.
  • Да отбележите владеенето на чужди езици, които даденото лице говори. Възможно е чуждестранната фирма да предпочита да установи контакт на определен език.
  • като определите обхвата на Вашите задължения, ще улесните комуникацията с другата страна. По-удобно е да помолите за корекция на фактурата директно лицето, което работи в счетоводството.
  • Винаги да блокирате достъпа на бившите служители на фирмата! Не забравяйте, че, притежавайки активен акаунт, дадено лице представлява фирмата и има достъп до важна информация относно сключваните сделки!

Как да регистрирате акаунт за нов служител?

Упълномощеното лице кани служителя да регистрира акаунт:

система Trans.eu → повече опции → добави служител

Pracownicy EN 1

Pracownicy EN 2

Регистрация с три стъпки:

1. Имам правомощия и каня новия служител да регистрира акаунт.

2. Новият служител получава съобщение по е-mail с активиращ линк.

3. Служителят попълва формуляра с данните и ДОБАВЯ АКАУНТ.

Pracownicy EN 3

Господин Лукаш е напуснал фирмата през последния месец? Като УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ трябва да уведомите за БЛОКИРАНЕ на акаунта на бившия служител!

  •  Акаунтите са персонални. Няма възможност да се прехвърли стар акаунт на нов служител
  • Не предоставяйте Вашия акаунт на други служители. Те трябва да регистрират собствени акаунти
  • Възможност за блокиране на служителя има само лицето, упълномощено от Панела за Управление

подстраница ФИРМА → служители → избери служител → повече → изтрий служител

Pracownicy EN 4 i 7

Pracownicy EN 8

Информация за блокирането може да бъде дадена и от самия служител чрез:

  • (+359) 82 525 525
  • info.bg@trans.eu

Подобни публикации: