int(5513)

Минимална ставка от 8,50 евро на час и за чуждестранните превозвачи в Германия

Минималната работна заплата в Германия, един от двата социални стълба, които скрепиха управляващата широка коалиция между Християндемократическият съюз /Християнсоциалният съюз и Германската социалдемократическа партия, влезе в сила от 1 януари 2015.

Minimalna stavka
Брутна минимална заплата от 8,50 евро за всеки час, изработен на територията на Федералната република, трябва да заплащат работодателите от началото на 2015г. Това не включва надбавки като тези за положен извънреден труд, работа в неделя или празнични дни, работа при тежки и опасни условия, надбавки за командировки и др.

Социалдемократите поставиха приемането на тази ключова мярка в предизборната им кампания като условие за сключване на споразумение за коалиция с партията на Ангела Меркел. Досега страната разчиташе основно на социалните партньори за уреждане на въпросите, свързани със заплатите на служителите.

Новото законодателство повдига редица въпроси за работодателите.

Според закона, чрез който се въвежда за първи път еднакво за цялата федерална страна минимално заплащане на труда, почти всеки служител в Германия ще получава минимум 8,50 евро на час. Това включва и наетите на граждански договори, както и работниците на чуждестранни фирми, чиито договори са сключени по силата на чуждестранно законодателство. Например, за да достигне Западна Европа и Великобритания, всеки шофьор, тръгващ от България или Източна Европа, преминава през Германия, защото това, разбира се, е най-прекият и бърз маршрут към големите пристанища на Хамбург, Ротердам, Кале и др. За всеки час, прекаран на пътя в Германия, шофьорът трябва да получи минимум 8,50 евро. Това се отнася за всички чуждестранни превозвачи, извършващи каботажни и/или международни превози до/от и транзит през територията на Германия. Дали са спазени изискванията на закона ще следят митническите власти на Германия.

През началото на всеки превоз, чуждестранният работодател е задължен да изпрати писмено уведомление до компетентната митническа служба, съгласно Закона за минималната заплата (Mindestlohngesetz). Въведено е облекчение за работодатели, чиито работници извършват само мобилни дейности, каквито са превозите на пътници и товари. Те трябва да подадат план-график за период до 6 месеца съдържащ информация за началото и очакваната продължителност на превоза и данни за шофьора.

Работодателят трябва да гарантира пред местните власти, че ще спазва задължението за заплащане на минималната работна заплата и да посочи адрес, на който се съхраняват всички документи, свързани с трудовото правоотношение. Не е нужно самите шофьори да носят такива документи в себе си по време на превоза. Проверки на пътя няма да се извършват.

Компетентен орган на митническата администрация, пред когото се декларира заплащането на минималната работна заплата от чуждестранни работодатели е Федералната финансова дирекция Запад (Bundesfinanzdirektion West), базирана в Кьолн. Към тях трябва да се изпраща формуляра с план-графика на превоза , достъпен в сайта на Дирекцията.

Глобата за неизпратен формуляр или за подадени неверни данни е до 30 000 евро.

Наредбата въвежда и задължение за работодателите да водят записи за началото, края и продължителността на дневното работно време на своите работници. Тази информация се записва до седмия ден след извършване на работата, а записите се съхраняват у работодателя най-малко две години.

Министерството на социалните въпроси и немските митници са създали в помощ на работодателите информационни центрове , които са активни през уеб-сайтовете на двете ведомства. Активен е и горещ телефон за въпроси в Германия.

Подобни публикации: