int(5513)

7 причини, поради които си струва да сътрудничите с превозвачи, притежаващи сертификат „TCC“

Превозвачи TCC – с това име се определя сравнително малка група транспортни фирми, които могат да се гордеят със сертификат за качество Trans.eu Certified Cearrier, този сертификат се издава на най-добрите, най-високо оценяваните превозвачи на пазара, които изпълняват високите стандарти за качество на услугите. Между повечето от 100 хиляди фирми, притежаващи лиценз за превоз на товари в Полша, сертифицираните фирми са едва 1000.

1000 партньори

Със сертификат „TCC“ може да се похвалят вече 1300 старателно селекционирани транспортни фирми в цяла Европа. Това е достатъчен брой, за да имате богат избор. В същото време толкова малък брой, че да бъдете сигурни, че това е елитна група превозвачи.

25 991 товарни автомобили

готови да превозват Вашия товар. Независимо от това, колко голям е Вашия транспорт, сертифицираният превозвач ще Ви осигури подходящ автопарк.

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОДИТ

Фирмите, притежаващи Сертификат „TCC“ подлежат на редовен ежемесечен одит. Благодарение на това можете да бъдете сигурни, че сътрудничеството с тях ще бъде безопасно.

192495 спедитори препоръчва

сътрудничеството с превозвачи, притежаващи сертификат „TCC“. Толкова многобройна група от специалисти в своята област Ви гарантира, че Вашият товар ще пристигне безопасно и в срок на предназначеното място.

437 РАБОТНИ ДНИ СПЕСТИХА СПЕДИТОРИТЕ

които сътрудничат с превозвачи, притежаващи сертификат „TCC“. Ние проверихме вместо тях валидността на застраховките ГО на превозвача, лицензите, опита на пазара, дори и практическия опит и оценките на транспортната фирма. Всички тези данни се намират в профила на сертифицираната фирма.

10 000 000 000 EВРО

струват товарите, които всяка година са откраднати в пътния транспорт в ЕС. Над 85% от превозвачите със Сертификат TCC са застраховани в случай на кражба и други инциденти на неохраняемите паркинги.

спокойни са 99,7% от спедиторите

които сътрудничат с транспортна фирма, притежаваща Сертификат „TCC“. Също такъв процент от сделките се реализират без проблеми.

Сътрудничество с най-добрите

За да получи сертификат и да залепите върху своите превозни средства стикер „TCC“, превозвачът трябва да премине проверка на няколко нива и да изпълни редица условия. Сертификат могат да получат фирми, които оперират на пазара от няколко години и имат много добри оценки от клиентите. Ако към това добавим и нуждата от модерен автопарк, оборудван с GPS, широка гама от застраховки и потвърдено добро финансово състояние, списъкът на фирмите, които могат да кандидатстват за сертификат значително намалява. Целта на такава строга селекция е да се гарантира безопасността на транспортния процес и на товара.

Взаимни ползи

Фирма Trans 28000, отговорна за сертифицирането гарантира, че превозвачите, притежаващи сертификат „ТСС“ са елитът на транспортните фирми в Полша. От една страна, това гарантира промоция на сертифицираните фирми и по-голяма конкурентоспособност в бранша, а от друга – осигурява на възложителите по-безопасен транспорт на товари.

Спестяване на време

Производителите и спедиторите, които искат да възложат транспорт имат много улеснена задача. В Система Trans.eu могат да избират изпълнители само между сертифицирани фирми. Благодарение на това спестяват време, тъй като всички данни (документи, информация за застрахователните полици, лицензи, оценки от партньорите), са редовно актуализирани от сертифициращата фирмата и се намират на едно място.

Според оценките на одиторите в Trans28000 пълната проверка на повече от хиляда фирми може да отнеме 437 работни дни. Това е времето, което потенциалните спедитори са спестили благодарение на избора на фирма със сертификат.

Социална система за препоръки

Статистиките показват също, че по-голямата част от контрагентите са доволни от сътрудничеството със сертифицирани фирми и препоръчват сътрудничество с превозвачи „TCC“. Общо 194 533 препоръки изграждат имиджа и реалната стойност на знака „ТСС“.

Постоянна проверка

Фирмите, притежаващи сертификат „TCC“ са редовно одитирани, а в случай на намаляване на някой от параметрите, неизпълнение на изискванията на някой от стандартите за сертифициране фирмата губи знака за качество и този факт незабавно се отбелязва в профила. Контрагентът не трябва да проверява актуализацията на данните за фирмата – това се следи от одиторите.

По-голяма безопасност

всяка година стойността на откраднатите товари в Европа надвишава 10 милиарда полски злоти. Твърде слабата проверка на превозвача може да доведе до големи загуби за всяка от страните по сделката. Ето защо е толкова важно да се обърне внимание на застрахователното покритие и колкото е възможно по-често да се работи с превозвачи, притежаващи широк обхват застраховки ГО на превозвача. Сертифицираните фирми са задължени да имат такива застраховки, които позволяват при тези непредвидени обстоятелства да се възстановят паричните средства.

По-спокойна работа

Според проучване, превозвачите със сертификат, са превозвачи даващи по-голяма сигурност за навременно и професионално реализирана транспортна услуга и повече време за обслужване на поредните поръчки. Спедиторите са готови да възложат транспорт на сертифицирани транспортни фирми, защото тогава са по-спокойни за товара си, което също не е без значение, за качеството на доставката и удовлетвореността на клиента.

Подобни публикации: