int(5513)

5 златни правила за спедиторите. Как да намерите най-добрия превозвач в Система Trans.eu

Искате да намерите превозвач, който в срок ще осъществи транспорта? Чудите се, как да намерите този, който ще оправдае вашето доверие, сред повече от 19 000 превозвачи? Подсигурете се, дали използвате всички налични средства, които системата Trans.eu ги предоставя на ваше разположение за най-сигурни условия за превоз на товара!

1. Нак-важното, проверка

Преди възлагането на транспорта внимателно проверете всички документи: застраховки, лицензи. Ще ги намерите в една от подстраниците на фирмения профил. Там ще намерите и информация за това, от колко време фирмата е на пазара, колко поръчки от борсата е реализирала, какъв автопарк притежава, колко служители работят в нея и т.н.

Можете да си улесните задачата и да се възползвате от избора на фирми, сертифицирани със сертификат TCC (Trans.eu Certified Carrier). Притежават го най-добрите превозвачи, отличени за качеството на транспортните услуги. Те отговарят на строги критерии, свързани със сигурността и качеството на услугата и са редовно проверявани от независима сертифицираща фирма Trans28000.

2. Второто най-важно нещо, проверка

Сравнете мненията за превозвачите. На подстраница „Мнения за контрагента“ в профила на фирмата, ще намерите оценките и мненията на досегашните партньори. Графиките ще Ви помогнат да получите кратка информация и бързо да вземете решение за сътрудничество, това ще Ви отнеме само няколко секунди. Струва си, защото партньорите реагират най-бързо и информират, ако се случва нещо нередно с контрагента. Ако искате да зададете въпрос за нещо, можете да се свържете с лицето, което е изказало мнението.

3. Трето най-важно нещо, (естестествено) по-нататъшна проверка

Проверете, дали избраният превозвач притежава валиден лиценз и застраховка на превозвач. Информация за застраховките и лицензите ще намерите в информацията за фирмата. В случай, че превозвачът има валидни документи и обхвата от рискове в застрахователната полица е адекватен, можете да започнете да мислите за финализиране на сделката.

Ако сте избрали фирма със сертификат TCC, можете да прескочите тази стъпка, тъй като всички сертифицирани фирми са периодично проверявани за валиден лиценз и валиден задължителен обхват на застраховката отговорност на превозвача.

Четвърто – преди всяка следваща поръчка проверявайте, дали данните на партньора не са се променили

Независимо от това, дали работите с превозвача от дълго време или не, винаги проверявайте, дали случайно фирмените данни, документи, застрахователни полици не са се променили. Ако не проверите това, намерете време за проверка на данните на превозвача. Това винаги повишава безопасността.

В този случай сътрудничеството с фирмите, притежаващи сертификат TCC е улеснено, тъй като те са проверявани периодично от сертифицираща фирма.

Петото най-важно нещо – изберете опция за следене на превозното средство и товара

Това е само една опция, но от нея ще бъде доволен и Възложителят. Често задава въпрос за очакваната дата на разтоварване, актуалното местоположение на превозвания товар и очаква бърз отговор. Превозвачите все по-често имат инсталирани устройства, които позволяват това. Без проблем ще можете да получите такава информация от сертифицираните превозвачи. В съответствие с изискванията за сертифициране, фирмите, отличени със сертификат TCC използват GPS в работата си и в рамките на няколко секунди могат да посочат текущото местоположение на превозното средство и товара.

Търсенето и филтрирането на обяви в Система Trans.eu не е лесна задача, но най-важното е проверката на контрагента на няколко нива. Горните стъпки ще Ви помогнат да повишите безопасността и да предотвратите загубата на поверения товар. Ако търсите нов превозвач, си струва при избора да се вземат предвид превозвачи със сертификат TCC. Обикновено, спедиторите, които работят с тях, ни казват, че спят по-спокойно.

Подобни публикации: