int(5513)

Три от най-големите проблеми в логистиката за товародателите

Днес товародателите се сблъскват с различни препятствия, промени и е нужна адаптация към бързо променящия се пазар. Все пак е вярно, че пазарът се управлява от закона за търсенето и предлагането, но проблеми като недостига на камиони, повишаването на цените на транспорта вингаи ще съществуват. И това са проблеми за товародателите. В тази статия сме подбрали три от най-големите проблеми, с които се сблъскват товародателите.

Недостиг на шофьори

Липса на шофьори, застаряване и неспособност за професионално реализиране. Тези факти означават, че все по-малко хора се занимават с тази професия. Дори и автономни превозни средства не биха спасили ситуацията. Разбира се, всички търпи промени, но не и шофьорът. Шофьорът е необходим.

Трудно е да се убедят младите хора да преследват тази професия. Кой би посъветвал сина си или дъщеря си да направи това? Действително, според прогнозите, разликата в обема за 2024 г. се оценява на 300 000 в сравнение с наличните шофьори на камиони към момента.

По-високи транспортни разходи

Този проблем е тясно свързан с предходната точка – недостиг на шофьори. Липсата на камиони води до непрекъснато покачване на цените.

Добри новини за някого. Може би всичко, от което се нуждаете, е да наемете чартър автомобили и да разполагате с тях през цялото време. Въпреки, че е необходимо да се търсят, например, товари за обратен курс. Въпреки това, ако цените на товародателя се повишат, рискът от загуба на клиенти се увеличава. Когато на пазара има хаос или радикална промяна, това е заплаха за някого и шанс за някой друг. Компаниите, които имат достатъчно капитал и по-добри технологии, ще могат да имат по-ниски цени.

Проследяване на товари

Закъснения, неясен статус на заявката или откраднати стоки. Тези проблеми са относително често срещани в тази индустрия. Информацията за статуса на товара е от ключово значение за изпращача, за да предотврати и да се подготви за нежелани и неприятни ситуации. Сигурната верига на доставки изисква бърз поток от информация.

Най-важното нещо е информацията за товара, особено когато много подизпълнители са на път. Представете си, че имате преглед на всички събития по маршрута. Товарене, разтоварване, паузи или промени в маршрутра, записани на картата. Клиентът ще има достатъчно време, за да разреши ситуацията.

Решение 4.0?

Понятия като логистика 4.0, индустрията 4.0 са много добре познати. Да, това е нова ера, нов период, революция. Използването на данни, автоматизирани процеси, Интернет на нещата са част от живота ни в днешния свят.

С тази революция на пзара се появява и една платформа, която обединява TMS в един инструмент и свързва отделни системи за по-добър обмен на данни.

Новите технологии заменят традиционните дейности, ставайки част от бизнес моделите на компаниите, които са отворени за промяна. Иновативният TMS интегрира всички съществуващи системи за транспорт, поръчка и мониторинг. В един инструмент е възможен пълен обмен на данни от всички участници в транспортния процес. Това са решенията, които внасят ново измерение в логистиката.

По-висока производителност, повишаване на ефективността и оптимизация на процесите – това са основните цели на Trans for Shippers.

Подобни публикации: