int(5513)

Транспортните борси – бъдещето на бранша транспорт – спедиция – логистика?

Транспортните борси промениха облика на европейския сектор на транспортно-спедиторски и логистични услуги само за няколко години. През това време хиляди фирми се възползваха от тях и ги направиха свой основен източник за намиране на поръчки, модернизирайки досегашния бизнес модел. Но дали тези промени са довели до реални ползи?

Популярността на борсите за товари непрекъснато расте. Това се дължи предимно на факта, че потребителите печелят от възможността да осъществят сътрудничество с хиляди клиенти в цяла Европа.

Gabriel-Sarbu-Trans.eu-EOOD1Габриел Сирбу, Trans.eu ЕООД Изпълнителен директор

Ако погледнем статистиките, пазарът на автомобилните превози на товари от 2010 година непрекъснато се увеличава. Нещо повече, според прогнозите на „Transport Intelligence“ той ще се увеличава с 3,8% годишно до 2016 година, позволявайки динамично развитие на много стопански единици от сектора на транспортно-спедиторските и логистични услуги. В този контекст може да се предположи положителна зависимост между нарастването броя на потребителите в борсите и развитието на транспортния пазар.

Ползи от борсите

Възлагането на поръчки между отделни държави е свързано с по-високи ставки, отколкото транспортните ставки за вътрешни превози. Поради това превозвачите с желание се възползват от тях. Досега проблемът бяха пречките, с които се срещаха, като например: чужд език, непознаване на закона в държавата на възложителя или трудности при търсенето на поръчка. Благодарение на борсите и предлаганите в тях оферти, предприемачът има възможност да намери товар или превозно средство и – което е по-важно, може да провери надеждността на контрагента, с който желае да установи сътрудничество. Самото възлагане на поръчката и обмяната на документи е значително по-бързо и по-лесно.

 

Съществено предимство на борсите са различните източници за намиране на поръчки за транспорт. В миналото фирмите разчитаха почти единствено на дълготрайни отношения с избрани бизнес партньори. Това разбира се имаше своите предимства, тъй като партньорът беше проверен и съответно надежден, но често това се оказваше по-скъпо и не решаваше проблема с празните курсове. Големият брой достъпни оферти, публикувани от различни потребители на борсата дава възможност за подбор на най-добрата, по отношение на цената, оферта, освен това намалява риска от връщането с празно ремарке.

„Разбира се, трябва да се установяват дългосрочни отношения, но вземайки предвид целите си струва, разбира се трябва да се извършва проверка на офертата и на самия контрагент. И точно в тази област борсата се справя отлично, тъй като предоставя база за сравнение и поле за преговори. Същевременно позволява проверка на партньора – чрез мненията и коментарите за него и, ако има такава необходимост, дава възможност за бързо установяване на сътрудничество с друг превозвач или спедитор“ – отбелязва Габриел Сирбу.

С наличието и възможността за придобиване на партньори на борсите са се възползвали по-специално малките и средни фирми. Благодарение на общата достъпност на офертите до известна степен те могат дори да конкурират с асовете в бранша, а чрез печеленето на положителни оценки или сертификати, издадени от операторите, да изграждат своята марка и да потвърждават качеството.

По-голяма конкуренция

Популярността на борсите за товари и транспорт по естествен начин повиши конкуренцията в автомобилния превоз на товари. Увеличаването на броя на активните фирми повлия в стойността на ставката за 1 км, особено във вътрешния транспорт. В макроикономическа перспектива това допринесе за положителни ефекти.

Това се компенсира дори от спестяванията за намаляване на празните курсове. Нещо повече, прогнозите за този пазар показват, че вече през 2016 г. той ще бъде с почти 10% по-голям в сравнение с 2012 г.

 

Вземайки предвид резултатите от популяризирането на борсите за товари и транспорт, без съмнение трябва да признаем, че влиянието им върху развитието на сектора на транспортно-спедиторските и логистични услуги е положително. Това се отнася предимно за увеличаването на безопасността на сътрудничеството, оптимизиране на разходите, активизиране на по-малките фирми и лесното установяване на нови международни отношения. Всяка, особено толкова голяма, промяна носи със себе си редица рискове и проблеми, но ползите, които допринася, са достатъчно добра мотивация за преодоляване на възникващите препятствия.

Подобни публикации: