int(5513)

Състоянието на транспорта в България.

В началото на годината разработихме кратък доклад под формата на инфографики, който представя състоянието на транспортния сектор в България през 2013 г. и определя какви промени могат да се очакват при превозвачите през текущата година.

За целта бе проведено проучване сред 600 фирми от транспортния сектор от 8 европейски държави: Полша,Германия, Чехия, Словакия, Литва, България, Румъния, Белгия и Холандия.

При проучването попитахме за:

  • Броят на получените поръчки, в сравнение със същия период на миналата година
  • Обща оценка на финансовото състояние на фирмите
  • Закъснения при получаването на плащания
  • Нивото на нови инвестиции на фирмата

На инфографиката представяме доминиращите отговори на анкетираните фирми от дадена страна.

Подобни публикации: