int(5513)

Повишаваме стандартите

От февруари тази година започнахме сътрудничество с MGM Systems, фирма, която с специализира между другото в управление и мониториране на IT инфраструктурата в предприятията. MGM Systems проведе редица тестове за съответствие на нашия софтуер в средата Citrix. Това ще ни позволи да отстраним и най-малките повреди в Системата и тяхното избягване в бъдеще.

Заедно с представителите на MGM Systems проведохме тестове върху детайлите на нашия софтуер, което ще окаже влияние върху все по-доброто функциониране на Системата.

grzegorz-patynek- it-systems-integration-manager -trans.euGrzegorz Patynek, IT Systems Integration Manager от Trans.eu

Решихме да започнем сътрудничество с MGM Systems имайки предвид комфорта на работа на нашите клиенти. Искаме техния стандарт на работа да се повишава заедно с подобренията, въведени в нашата Система.

Аутсорсинг на информатични услуги

Разработеният от MGM Systems аутсорсинг на информатични услуги представлява модел на сътрудничество с Клиентите, който осигурява текущ надзор и поддръжка на хардуерната инфраструктура, системния и приложен хардуер, които са основа за работата на системите в предприятията.

MGM Systems е група от консултанти и инженери, които са натрупали своя опит в продължение на повече от 20 години в признати фирми – интегратори.

Подобни публикации: