int(5513)

ПЛАТЕЖНИ НАВИЦИ ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ТРАНСПОРТ

 

Общ преглед

Новата 2023 г. ще бъде предизвикателство в транспорта, спедицията и логистиката, предвид икономическата криза. Негативните прогнози са следствие от влошеното състояние на сектора през последните години, пандемията, войната в Украйна, нарастващите цени на горивата, както и високата инфлация. Инфлацията играе решаваща роля за кризата, и нейните нива от 9,2% в края на 2022 г. за еврозоната, в частност 16,6% за Полша, 16,4% за Румъния и 16,9% за България, я обуславят.

На европейско ниво проблемът, който привлича вниманието, остава недостигът на шофьори, чиито заплати генерират една трета от общите разходи на работодателя. Ако през 2021 г. дефицитът, причинен от тази ситуация, е бил 10%, през 2022 г. отчетеният дефицит в Европа е 14%.

В тази връзка основното предизвикателство ще бъде събираемостта на фактурите за транспорт и осигуряването на ликвидност, за да могат транспортните фирми да извършват дейността си в нормални условия. Разбира се, има решения, които могат да помогнат на фирмите, които изпитват затруднения със събираемостта на вземанията. Те могат да използват услуги по събиране на вземания, предоставяни от фирми, специализирани в събиране на вземания именно в транспортния сектор. Всъщност популярна услуга в Европа, която може да бъде много полезна и в България, е факторингът, който оказва осезаемо влияние върху платежните навици в транспортния сектор. Нашето проучване показва, че повече от половината фирми в момента издават фактури със срок на плащане от 60 дни или повече. Тази факторинг услуга е форма на финансиране, която осигурява на превозвача парите, от които се нуждаят, за да управляват своя бизнес

С какъв падеж на плащане най-често издате фактурите си за извършен транспорт?

Според проучването на Transcash.eu, aнализът на средните и реални срокове на плащане през последните години показва нарастваща тенденция към по-бързо разплащане на непогасени задължения. Сега предприемачите са склонни да извършат плащане средно 10 дни по-рано, отколкото през 2019 г. Докато през 2019 г. срокът за разплащане е до 72 дни при добри икономически условия, през 2022 г. все още се колебае около стандартните 60 дни за плащане на фактура. С помощта на алтернативното финансиране и събирателните услуги, от които фирмите са се възползвали, те са успели да намалят срока на плащане на своите фактури, въпреки че през последните 2 години финансовата несигурност се е увеличила и икономическите условия са се влошили.

Средни действителни срокове на плащане за периода 2019-2022 г. (в дни)

Данни: собствено проучване

В проучването сред клиенти от Полша, въпреки че типичният срок за плащане между контрагенти от сектора често надхвърля 60 дни, той се не спазва. Това е ежедневен проблем за повече от 20% от тях. Независимо от тяхната честота, забавянията на плащанията са относително кратки като продължителност, като 70% от респондентите казват, че попадат в диапазона от 7-14 дни забавяне. За клиенти от Румъния и България, които използват нашите услуги по събиране на вземания, среднотата продължителност варира от 7 до 11 дни, но това зависи и от това кога фирмите ще докладват просрочени фактури. Колкото по-рано фактурите бъдат докладвани след падежа, толкова по-висок ще бъде процентът на успеваемост, тъй като парите ще бъдат възстановени по-бързо.

Колко често не ви плащат навреме?

Горепосочените данни показват, че толерантността към забавено плащане в сектора е доста висока. Въпреки това събираемостта на дълговете е последна мярка и търпението на превозвачите към контрагентите, които не плащат навреме, се увеличава през последните години. Всъщност преди пандемията Transcash.eu получаваше искове за възстановяване на дългове със закъснение от 60 дни, докато през 2022 г. този период се удължи до 80 дни за Полша, над 110 дни за Румъния и над 120 дни за България. Това явление може да се обясни с желанието да се поддържат добри бизнес отношения – нещо толкова ценно, когато икономическата ситуация е нестабилна.

Средни стойности на дните закъснение, с които фирмите са склонни да докладват случаи за възстановяване на дългове

Данни: собствено проучване

Повишената толерантност към забавени плащания е последвана от намаляваща готовност за докладване на случаи за събиране на вземания, сочи статистиката. За да поддържат добри отношения с клиентите си, ощетената страна избягва да докладват незабавно случаи с просрочени плащания. Друг аргумент срещу използването на услугата е цената й – за да отговори на очакванията, през 2021 г. Transcash.eu въведе услугата събиране на вземания за сметка на длъжника. Услугата позволява прехвърляне на разходите за събиране на дълга от кредитора към длъжника, като в същото време защитава длъжника от допълнителни загуби. В момента 60% от всички случаи, подадени към Transcash.eu, са случаи, докладвани именно за сметка на длъжника.

Подобни публикации: