Trans.eu Certified Carrier

Potvrďte kvalitu svojich služieb a získavajte nových zákazníkov.

Certifikát TCC je najlepším indikátorom spoľahlivosti dopravcu. Nie je len potvrdením, že firma spĺňa európske normy, ale poskytuje šance na získanie medzinárodných partnerov. Pomocou certifikačného systému si firma vybuduje dôveru, vylepší imidž spoločnosti a získa nové obchodné kontakty.

Trans.eu Certified Carrier znamená udržateľný rozvoj Vašej firmy!


Výhody pre dopravcov

Výhody pre dopravcov

 • Medzinárodné označenie kvality TCC, ktoré zaručuje rozpoznateľnosť značky v rámci celej Európy
 • Záruka dôvery pre zahraničných objednávateľov
 • Záruka kontinuálneho rozvoja a dôkaz stále sa zvyšujúcej kvality
 • Profesionálny imidž a propagácia firmy
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy na dopravnom trhu

 


Výhody pre zákazníkov

 • Prístup do databázy preverených dopravcov
 • Šetrí čas venovaný ďalšiemu preverovaniu firmy
 • Vyššia efektivita pri realizácii transakcií
 • Služby poskytované na najvyššej úrovni
Výhody pre zákazníkov

Ako získať TCC?

Podmienkou na získanie certifikátu Trans.eu Certified Carrier je splnenie týchto kritérií:

 • Pozitívna analýza oprávnení na poskytovanie dopravných služieb (príslušná dokumentácia, licencie);
 • Doplnenie firemných dokumentov v Systéme Trans.eu (osvedčenie DPH, výpis z registra);
 • Aktualizácia profilu v Systéme Trans.eu (počet vozidiel, popis vozového parku, typ prepravy);
 • Doba pôsobenia na trhu by nemala byť kratšia ako 3 roky;
 • Podnikanie v doprave, ktoré spĺňa európske ekologické normy;
 • Pozitívne overenie aktivity podnikateľského subjektu v Systéme Trans.eu (počet transakcií, počet pozitívnych hodnotení, percento pozitívnych hodnotení v pomere ku všetkým hodnoteniam);
 • Pozitívna analýza údajov v externých databázach (zoznam dlžníkov);
 • Žiadne dlhy voči Systému Trans.eu

Ak spĺňate vyššie uvedené podmienky, vyplňte a odošlite žiadosť na udelenie certifikátu Trans.eu Certified Carrier. Proces udelenia certifikátu je založený na overených údajoch z interných aj externých zdrojov. Overenie prevedie operátor Systému Trans.eu

Podať žiadosť o osvedčenie pre Vašu spoločnosť

Certifikát TCC

Vyplňte formulár

Súhlasím s Pravidlami a prevádzkovateľovi udeľujem súhlas na spracovanie osobných údajov Súhlasím s komerčnými informáciami