Trans.eu Certified Carrier

Potvrďte kvalitu svojich služieb a získavajte nových zákazníkov.

Certifikát TCC je najlepším indikátorom spoľahlivosti dopravcu. Nie je len potvrdením, že firma spĺňa európske normy, ale poskytuje šance na získanie medzinárodných partnerov. Pomocou certifikačného systému si firma vybuduje dôveru, vylepší imidž spoločnosti a získa nové obchodné kontakty.

Trans.eu Certified Carrier znamená udržateľný rozvoj Vašej firmy!


Výhody pre dopravcov

Výhody pre dopravcov

  • Medzinárodné označenie kvality TCC, ktoré zaručuje rozpoznateľnosť značky v rámci celej Európy
  • Záruka dôvery pre zahraničných objednávateľov
  • Záruka kontinuálneho rozvoja a dôkaz stále sa zvyšujúcej kvality
  • Profesionálny imidž a propagácia firmy
  • Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy na dopravnom trhu

 


Výhody pre zákazníkov

  • Prístup do databázy preverených dopravcov
  • Šetrí čas venovaný ďalšiemu preverovaniu firmy
  • Vyššia efektivita pri realizácii transakcií
  • Služby poskytované na najvyššej úrovni
Výhody pre zákazníkov

Ako získať TCC?

POboznámte sa s kritériami, ktoré musí vaša firma splniť, aby mohla získať certifikát Trans.eu Certified Carrier:

Dodatočne, všetky certifikované firmy sú pravidelne auditované.

Ak spĺňate vyššie uvedené podmienky, vyplňte a odošlite žiadosť na udelenie certifikátu Trans.eu Certified Carrier. Proces udelenia certifikátu je založený na overených údajoch z interných aj externých zdrojov. Overenie prevedie operátor Systému Trans.eu

Podať žiadosť o osvedčenie pre Vašu spoločnosť

Certifikát TCC

Vyplňte formulár

Súhlasím s Pravidlami a prevádzkovateľovi udeľujem súhlas na spracovanie osobných údajov Súhlasím s komerčnými informáciami