Trans.eu Certified Forwarder

Įsigykite pirmąjį rinkoje sertifikatą, skirtą ekspedicinėms įmonėms

Atsakydama į klientų transporto srityje poreikius, Trans.eu Sistema tikrina ekspedicinių įmonių veiklą.
Sertifikavimo tikslas – išskirti įmones, galinčias užtikrinti aukščiausią teikiamų paslaugų kokybę vežėjams ir siuntėjams.
TCF sertifikatas yra savalaikio įsipareigojimų įvykdymo bei aukščiausios kokybės paslaugų teikimo patvirtinimas.


Nauda ekspeditoriams TCF

Nauda ekspeditoriams

 • Narystė išrinktųjų ekspedicinių įmonių grupėje
 • Ryšių perspektyvos su partneriais iš visos Europos
 • Įmonės konkurencingumo padidinimas transporto, ekspedicijos ir logistikos rinkoje
 • Pastovaus tobulėjimo garantija ir nuolatos gerinamos kokybės įrodymas
 • Profesinis įvaizdis, atpažįstamumas ir pripažinimas transporto srityje

 


Nauda siuntėjams

 • Prieiga prie patikrintų ir patikimų ekspedicinių įmonių bazės
 • Papildomam įmonių tikrinimui skirto laiko taupymas
 • Paslaugos, teikiamos vadovaujantis Europos standartais
 • Aukščiausias sandorių saugumo lygis
 • Užsakymų įvykdymas laiku
Nauda siuntėjams TCF

Nauda vežėjams TCF

Nauda vežėjams

 • Prieiga prie patikrintų ir patikimų ekspedicinių įmonių bazės
 • Mokėjimų už teikiamas paslaugas vykdymas laiku
 • Sąžiningų įkainių užtikrinimas
 • Bendradarbiavimas su patikimais partneriais
 • Nuolatinė prieiga prie informacijos apie naujai sertifikuotas įmones

 

Kaip gauti TCF sertifikatą?

Norint gauti Trans.eu Certified Forwarder, būtina išpildyti šiuos reikalavimus:

 • Teigiama leidimų vykdyti ekspedicinę veiklą analizė (tinkama dokumentacija, draudimo polisai)
 • Užpildyti įmonės dokumentai Trans.eu Sistemoje (PVM mokėtojo kodas, įmonės kodas)
 • Ekonominės veiklos vykdymo laikotarpis ne trumpesnis kaip 4 metai
 • Aktualus profilis Trans.eu Sistemoje
 • TransRisk Indekso statusas ne žemesniame lygyje nei labai geras mokėtojas
 • Teigiamas įmonės aktyvumo Trans.eu Sistemoje įvertinimas (sandorių skaičius, teigiamų atsiliepimų kiekis, teigiamų įvertinimų santykis visų įmonės įvertinimų atžvilgiu)
 • Savalaikis įsipareigojimų įvykdymas
 • Teigiama išorinių duomenų bazių ir kredito biurų analizė (Skolininkų sąrašas, įsiskolinimų biržos, registrai, teikiantys duomenis apie įmonės nepalankią finansinę situaciją)
 • Įsiskolinimų Trans.eu Sistemai nebuvimas

Jeigu atitinkate aukščiau nurodytas sąlygas, užpildykite ir išsiųskite prašymą dėl Trans.eu Certified Forwarder sertifikato išdavimo. Sertifikato išdavimo procesas vyksta įvertinus duomenis, gaunamus iš vidinių ir išorinių šaltinių. Įvertinimą atlieka Trans.eu Sistemos operatorius.

Pelnikite pirmąjį rinkoje sertifikatą, skirtą ekspedicinėms įmonėms.

obrazek

Užpildykite formą

Sutinku su Taisyklėmis ir leidžiu Administratoriui tvarkyti mano asmeninius duomenis. Sutinku gauti komercinę informaciją